Title:
Geografija Slovenije
Editorship:
Time scale:
since 1999
Keywords:
Anton Melik Geographical Institute, geography, historical surveys, history, institutes, Scientific Research Center SAZU, scientific research work, Slovenia, altitude, cartography, digital heights model, digital relief model, geomorphology, relief coefficient, surface exposition, surface inclination, regional development, regional disparities, regionalization, rural areas, rural geography, typification, birth rate, demographic geography, fertility, fertility behaviour, population, regional differences, social geography, dells, dolomite, physical geography, relief forms, cities, deindustrialization, economic geography, geography of settlements, Ljubljana, urban geography, urban settlements, denudation, Dragonja, erosion, flysch, Slovenian coast, agrarian geography, evaluation, land use, landscape, landscape valuation, Moravče, Posavsko hribovje, regional geography, regional planning, flood hazard, flood risk, floods, geographical aspect, inundation areas, maps, natural disasters, spatial planning, torrents, cultural landscape, geographical typology, landscapes, manuals, atlases, methodology, thematic cartography, debris flows, geomorphic processes, landslides, rocky pods, slope processes, adaptation of foreign geographical names, exonyms, standardization, collective volume, drinking water, environment pollution, groundwater, groundwaters, Ljubljansko polje, water pollution, water protection areas, water resources, water supply, regional policy, spatial development, geographers, Kocen, Blaž, teaching, geography of tourism, health care resorts, Rogaška Slatina, tourist development, tourist sites, endangered areas, snow avalanches, snow science, Alpine landscapes, land use changes, cultural terraces, Goriška Brda, vineyards, environmental aspect, gardeners, gardening, horticulture, pedology, soil, environment protection, management, natural resources, protection of waters, public awareness, water management, geological heritage, geological mapping, natural values , nature protection, Triglav Lakes Valley, Triglav National Park, Slovene language, toponymy, Adriatic Sea, Croatia, intangible cultural heritage, Istria, Pirano, Pirano Bay, Savudrija, Sečovlje, state borders, Badjura, Rudolf, biography, skiing, terminology, trevel guides, World War 1914-1918, caves, geoinformatics, gravel pits, landfills, Logaško polje, sinkholes, waste, waste deposits, countries of the world, linguistics, Slovenian geographical names, geographic information systems, forests, Hydrology, mountain trails, natural heritage, Natural Monuments, rocks, vegetation, aquifers, hydrogeology, Ljubljansko barje, protective measures, climatic changes, glaciers, glaciology, Julian Alps, didactics, education, educational processes, geographical representations, methodics, primary schools, secondary schools, study programs, textbooks, Dinaric karst, karst (geology), karstology, Ljubljanica, paleofloods, Quaternary, creative professions, creativity, human resources, living environment, urbanization
Language(s):
Description

This series publishes volumes of extensive research on focused topics in the physical, social, and regional geography of Slovenia, Slovenian geographical terminology, Slovenian geographical names, and Slovenian thematic cartography. The works published cover a particular issue comprehensively across all Slovenian territory, a specific issue in a narrower area that is characteristic for Slovenia, or a specific issue that compares Slovenia with other countries.

Contact
psot box: P. P. 306, 1001 Ljubljana
e-mail: gi@zrc-sazu.si
fax: 01 4257 793

Instructions for authors
file with instructions (in Slovene only)

List of books:
33 Mateja Ferk: Palaeofloods in karstic Ljubljanica River Catchment
32 Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skobrne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro: Triglav lakes valley
31 Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret: Safeguarding drinking water
30 Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn: The Triglav Glacier
29 Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar: Rudolf Badjura
28 Rok Ciglič: Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
27 Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič: Poimenovanja Piranskega zaliva
26 Mateja Breg Valjavec: Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
25 Drago Kladnik, Drago Perko: Slovenska imena držav
24 Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk: Slovenski eksonimi
23 Bojan Erhartič: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
22 Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
21 Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj: Vrtičkarstvo v Ljubljani
20 Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn: Geografski vidiki poplav v Sloveniji
19 David Bole: Ekonomska preobrazba slovenskih mest
18 Matija Zorn: Erozijski procesi v slovenski Istri
17 Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn: Terasirana pokrajina Goriških brd
16 Janez Nared: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
15 Blaž Komac, Matija Zorn: Pobočni procesi in človek
14 Drago Kladnik: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
13 Blaž Komac: Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
12 Aleš Smrekar: Zavest ljudi o pitni vodi
11 Franci Petek: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
10 Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar in Drago Kladnik s sodelavci: Podtalnica Ljubljanskega polja
9 Damir Josipovič: Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
8 Drago Kladnik, Marjan Ravbar: Členitev slovenskega podeželja
7 Maja Topole: Geografija občine Moravče
6 Miha Pavšek: Snežni plazovi v Sloveniji
5 Mimi Urbanc: Kulturne pokrajine v Sloveniji
4 Uroš Horvat: Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
3 Drago Perko: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
2 Jerneja Fridl: Metodologija tematske kartografije Nacionalnega atlasa Slovenije
1 Milan Natek, Drago Perko: Petdeset let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU

 

Titles
Življenjsko okolje ustvarjalnih ljudi v Sloveniji
Geografija Slovenije 35

Author: Jani Kozina
Year: 2016
Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu
Geografija Slovenije 34

Authors: Mimi Urbanc, Mateja Ferk, Jerneja Fridl, Primož Gašperič, Mojca Ilc Klun, Primož Pipan, Tatjana Resnik Planinc, Mateja Šmid Hribar
Year: 2016
Paleopoplave v porečju kraške Ljubljanice
Geografija Slovenije 33

Author: Mateja Ferk
Year: 2016
Dolina Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 32

Authors: Matija Zorn, Aleš Smrekar, Peter Skoberne, Andrej Šmuc, Anton Brancelj, Igor Dakskobler, Aleš Poljanec, Borut Peršolja, Bojan Erhartič, Mateja Ferk, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Daniela Ribeiro
Year: 2015
Skrb za pitno vodo
Geografija Slovenije 31

Authors: Brigita Jamnik, Mitja Janža, Aleš Smrekar, Mateja Breg Valjavec, Sonja Cerar, Claudia Cosma, Katarina Hribernik, Matija Krivic, Petra Meglič, Simona Pestotnik, Matthias Piepenbrink, Martin Podboj, Katarina Polajnar Horvat, Joerg Prestor, Christoph Schüth, Jasna Šinigoj, Dejan Šram, Janko Urbanc, Gorazd Žibret
Year: 2014
Triglavski ledenik
Geografija Slovenije 30

Authors: Matej Gabrovec, Mauro Hrvatin, Blaž Komac, Jaka Ortar, Miha Pavšek, Maja Topole, Mihaela Triglav Čekada, Matija Zorn
Year: 2014
Rudolf Badjura
Življenje in delo
Geografija Slovenije 29

Authors: Matjaž Geršič, Borut Batagelj, Herman Berčič, Ljudmila Bokal, Aleš Guček, Janez Kavar, Stane Kocutar, Blaž Komac, Zvezdan Marković, Peter Mikša, Blaž Torkar
Year: 2014
Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
Geografija Slovenije 28

Author: Rok Ciglič
Year: 2014
Poimenovanja Piranskega zaliva
Geografija Slovenije 27

Authors: Drago Kladnik, Primož Pipan, Primož Gašperič
Year: 2014
Nekdanja odlagališča odpadkov v vrtačah in gramoznicah
Geografija Slovenije 26

Author: Mateja Breg Valjavec
Year: 2013
Slovenska imena držav
Geografija Slovenije 25

Authors: Drago Kladnik, Drago Perko
Year: 2013
Slovenski eksonimi
Geografija Slovenije 24

Authors: Drago Kladnik, Rok Ciglič, Mauro Hrvatin, Drago Perko, Peter Repolusk, Manca Volk
Year: 2013
Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer
Geografija Slovenije 23

Author: Bojan Erhartič
Year: 2012
Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
Geografija Slovenije 22

Authors: Rožle Bratec Mrvar, Lukas Birsak, Jerneja Fridl, Drago Kladnik, Jurij Kunaver
Year: 2011
Vrtičkarstvo v Ljubljani
Geografija Slovenije 21

Authors: Brigita Jamnik, Aleš Smrekar, Borut Vrščaj
Year: 2009
Geografski vidiki poplav v Sloveniji
Geografija Slovenije 20

Authors: Blaž Komac, Karel Natek, Matija Zorn
Year: 2008
Ekonomska preobrazba slovenskih mest
Geografija Slovenije 19

Author: David Bole
Year: 2008
Erozijski procesi v slovenski Istri
Geografija Slovenije 18

Author: Matija Zorn
Year: 2008
Terasirana pokrajina Goriških brd
Geografija Slovenije 17

Authors: Lučka Ažman Momirski, Drago Kladnik, Blaž Komac, Franci Petek, Peter Repolusk, Matija Zorn
Year: 2008
Prostorski vplivi slovenske regionalne politike
Geografija Slovenije 16

Author: Janez Nared
Year: 2007
Pobočni procesi in človek
Geografija Slovenije 15

Authors: Blaž Komac, Matija Zorn
Year: 2007
Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta
Geografija Slovenije 14

Author: Drago Kladnik
Year: 2007
Dolec kot značilna oblika dolomitnega površja
Geografija Slovenije 13

Author: Blaž Komac
Year: 2006
Zavest ljudi o pitni vodi
Geografija Slovenije 12

Author: Aleš Smrekar
Year: 2006
Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu
Geografija Slovenije 11

Author: Franci Petek
Year: 2005
Podtalnica Ljubljanskega polja
Geografija Slovenije 10

Edited by: Irena Rejec Brancelj, Aleš Smrekar, Drago Kladnik
Year: 2005
Dejavniki rodnostnega obnašanja v Sloveniji
Geografija Slovenije 9

Author: Damir Josipović
Year: 2004
Členitev slovenskega podeželja
Prispevek k usmerjanju skladnega regionalnega razvoja
Geografija Slovenije 8

Authors: Drago Kladnik, Marjan Ravbar
Year: 2003
Geografija občine Moravče
Geografija Slovenije 7

Author: Maja Topole
Year: 2003
Snežni plazovi v Sloveniji
Geografske značilnosti in preventiva
Geografija Slovenije 6

Author: Miha Pavšek
Year: 2002
Kulturne pokrajine v Sloveniji
Geografija Slovenije 5

Author: Mimi Urbanc
Year: 2002
Razvoj in učinki turizma v Rogaški Slatini
Geografija Slovenije 4

Author: Uroš Horvat
Year: 2000
Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa
Geografija Slovenije 3

Author: Drago Perko
Year: 2001
Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlasa Slovenije
Geografija Slovenije 2

Author: Jerneja Fridl
Year: 1999
50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Geografija Slovenije 1

Authors: Milan Natek, Drago Perko
Year: 1999

Publishing House

Založba ZRC

ISSN

1580-1594

Specifications

hardback • 17 × 24 cm

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

(187 KB)