Title:
Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga je nastala ob 150-letnici izida prvega Kocenovega srednješolskega atlasa, ki je pustil globoke sledi v kartografiji in didaktiki geografskega pouka. Z nedvomnim talentom in predvsem izredno delavnostjo obdarjeni Blaž Kocen je odraščal v slovenski kmečki družini v bližini Ponikve na južnem Štajerskem. Krona njegovega dela je bil prvi uspešni šolski atlas v avstrijskem cesarstvu, ki je izšel leta 1861, hkrati v nemščini, madžarščini, češčini in poljščini. V njem je Kocen skušal združiti najboljše odlike drugih takratnih atlasov, predvsem pa si je prizadeval, da bi bil izdelek za dijake čim bolj in čim dlje uporaben, nazoren in cenovno dostopen. Založba Hölzel ohranja uveljavljeno blagovno znamko in po 150 letih od prvega izida je Kozenn-Atlas še vedno ugledno ime šolskih atlasov tako v Avstriji kot po svetu.

This monograph (‘Kozenn's school atlas as a milestone in education') was released on the 150th anniversary of the publication of the first secondary-school atlas by Blasius Kozenn (a.k.a. Blaž Kocen). He grew up in a Slovenian farming family near Ponikva, Lower Styria. While working as a teacher, he realized he needed more new teaching aids and he advocated more modern methods of teaching. His cooperation with the publisher Eduard Hölzel was of key importance. Kozenn’s crowning accomplishment was the first successful school atlas in the Austrian Empire, published in 1861. It contained twenty-seven maps, of which three were on double pages, and was published in German, Hungarian, Czech, and Polish. The author followed the example of the leading German atlases of that time, but he thoroughly adapted it to local conditions, introduced several important new features, and ensured that its reprints and other atlases that used his as a model were constantly technically, artistically, and conceptually improved. Kozenn’s secondary-school atlas soon became the leading one in the German-speaking part of the empire, whereas in the Czech, Polish, and Hungarian schools his “small" atlases, which were more limited in their coverage and cheaper, were initially more successful. After Kozenn’s death, the publisher decided to maintain his well-established brand, and so even 150 years since its first publication the Kozenn-Atlas is still a prominent name among school atlases in Austria and elsewhere.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-335-8

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 120 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
15,50 EUR (Club)

E-publications

ISBN 978-961-254-586-4
(7 MB)