Description

Znanstvena monografija Rudolf Badjura – življenje in delo je plod soavtorstva enajstih strokovnjakov različnih področij. To kaže, da je bil Rudolf Badjura zelo vsestranska osebnost. Rodil se je 17. aprila 1881 v Litiji. Po maturi v Ljubljani je pri takratnem 27. pešpolku v letih 1903–1905 služil vojaški rok. Leta 1905 je v Pragi, kjer se je vključil tudi med tamkajšnje planince, na nemški trgovski akademiji obiskoval abiturientski tečaj. Po vrnitvi v Ljubljano se je najprej zaposlil v Kmetijski posojilnici, sledila je računovodska služba pri lesnem trgovcu Hiengu, pozneje pa se je zaposlil pri Kranjskem deželnem odboru, kjer je delal do upokojitve. Njegovo delo in življenje sta bila tesno povezana predvsem s smučanjem, preživljanjem prostega časa v naravi, pisanjem turističnih vodnikov, zbiranjem ljudskega izrazja in imen ter s skrbjo za slovenstvo. Pomemben pečat pa je Badjurovemu življenju vtisnila tudi prva svetovna vojna in njegova vojaška kariera. Njegov bibliografski opus šteje preko 60 enot. 

The scientific monograph Rudolf Badjura – Life and Work was co-written by eleven experts from different fields, which shows that Rudolf Badjura was an extremely versatile person. He was born on 17th April 1881 in Litija. Between 1903 and 1905, after graduating from secondary school in Ljubljana, he performed military service in the infantry regiment of that time. In 1905 he attended a secondary school leaving examination course at the German trade academy in Prague, where he also joined the local mountaineering group. On his return to Ljubljana, he was first employed at the farmers' savings bank ("Kmetijska posojilnica"), and he later worked in the accountancy department of the wood dealer Hieng. Until his retirement, he was employed at the Carniola regional council. His work formed an integral part of his life, especially with regard to skiing and leisure activities in nature. In addition, he wrote tourist guides and collected folk terminology and geographical names, with particular focus on Slovene culture. Badjura's life was also heavily influenced by the first world war and his military career. His bibliographic opus consists of more than 60 units.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publisher

Združenje vojaških gornikov Slovenije

ISBN

978-961-254-734-9

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 112 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
16,00 EUR (Club)

E-publications

(6 MB)