Skip to main content
Pobočni procesi in človek


Authors: Blaž Komac, Matija Zorn
Year: 2007


The book brings a thorough review of slope processes, their causes and consequences. Both, prehistoric and recent slope processes in Slovenia are described into deatil. Authors investigated the main characteristics of slope processes according to the type of movement (flow, slide, fall), their extent and effects. As geographers, they are interested mainly in the links between natural processes and man. More than sixty different slope processes in Slovenia are described into detail, based upon field work and examination of numerous sources. In this way all types of slope processes are included and described.
Review of circumstances if followed by a discussion about the importance of slope processes for spatial planning as well as methodological and practical instructions for hazarad maps elaboration with different methods. Two deterministic methods and a one probabilistic are presented.
The documentary value of the book is also increased by the fact that it brings a chapter about a memory of inhabitants on slope processes, as it has been preserved in sacred literature and aitiological narratives.
The book can be used for thorough studies of physical geography and related sciences. Plentiful documentary material makes it useful for everyone who would like to explore nature in Slovenia.Table of content

Predgovor

1 Uvod

2 Geomorfni procesi

2.1 Preperevanje

2.1.1 Mehansko preperevanje

2.1.2 Kemično preperevanje

2.1.3 Biogeno in biokemično preperevanje

2.2 Denudacija in erozija

2.2.1 Dežna erozija

2.2.2 Površinsko spiranje, erozijski žlebiči, erozijski jarki in tokovi vode v preperini

2.2.3 Vetrna in snežna erozija

2.2.4 Abrazija

2.2.5 Erozija prsti

2.2.6 Erozijsko delovanje človeka

2.3 Akumulacija

3 Metodologija terenskega preučevanja pobočnih procesov

3.1 Pred terenskim preučevanjem

3.2 Terensko preučevanje

4 Pregled pomembnejše slovenske geografske literature o pobočnih procesih

5 Pobočni procesi

5.1 Vzroki in povodi za nastanek pobočnih procesov

5.1.1 Vremenska dogajanja kot povodi za nastanek pobočnih procesov

5.2 Pokrajinski učinki pobočnih procesov

5.2.1 Sukcesija kot pripomoček za ugotavljanje starosti pobočnih procesov

5.3 Polzenje

5.4 Skalni podor

5.4.1 Opredelitev skalnih podorov

5.4.2. Vrste skalnih podorov

5.4.3 Premikanje podorne gmote

5.4.3.1 Padanje kamnine

5.4.3.2 Kotaljenje kamnine

5.4.3.3 Prevračanje in drsenje kamnine

5.4.4 Pleistocenski in prazgodovinski skalni podori

5.4.4.1 Skalni podor Kuntri

5.4.4.2 Skalni podor Magozd

5.4.4.3 Skalni podori pri Boki

5.4.4.4 Skalni podor Črča

5.4.4.5 Skalni podor Molida

5.4.4.6 Skalni podor pri Zatolminu

5.4.4.7 Skalni podor pod Planskim vrhom

5.4.4.8 Skalni podor Mirca

5.4.4.9 Skalni podor v dolini Radovne

5.4.4.10 Skalni podori na Dobraču

5.4.5 Zgodovinski skalni podori

5.4.5.1 Skalni podor Studor

5.4.5.2 Skalni podor pod Lučkim Dedcem

5.4.5.3 Skalni podor na Velikem vrhu

5.4.6 Skalni podori v bližnji preteklosti

5.4.6.1 Skalni podor na Javorščku

5.4.6.2 Skalni podor nad slapom Boka

5.4.6.3 Skalni podor nad Vrsnikom

5.4.6.4 Skalni podori nad Plajerjem

5.4.6.5 Skalni podor Berebica

5.4.6.6 Skalni podor na Mangartu

5.4.6.7 Skalni podor v Dovškem Gamsovcu

5.4.6.8 Skalni podori v steni Travnika

5.4.6.9 Skalni podori v steni Jalovca

5.4.6.10 Skalni podori v steni Triglava

5.4.6.11 Skalni podori v steni Tosca

5.4.6.12 Skalni podori v steni Velikega Draškega vrha

5.4.7 Podori, nastali ob potresu 12. 4. 1998

5.4.7.1 Skalni podori pod Krnom

5.4.7.2 Skalni podori na Osojnici

5.4.7.3 Skalni podor s Šije

5.4.7.4 Skalni podor na Lemežu

5.4.7.5 Drugi skalni podori v Krnskem pogorju

5.4.8 Skalni podor v Pologu

5.4.9 Skalni podori, nastali ob potresu 12. 7. 2004

5.4.9.1 Skalni podor v Loški steni

5.4.10 Skalni podori v Kamniško-Savinjskih Alpah

5.4.11 Skalni podori v Karavankah

5.5 Zemeljski plaz

5.5.1 Opredelitev zemeljskih plazov

5.5.2 Dejavniki, ki vplivajo na plazenje

5.5.3 Nastanek zemeljskih plazov

5.5.4 Vrste zemeljskih plazov

5.5.5 Sestava in lastnosti zemeljskih plazov

5.5.6 Sanacija zemeljskih plazov

5.5.7 Zemeljski plazovi v Sloveniji

5.5.7.1 Pleistocenski zemeljski plaz pri Selu v Vipavski dolini

5.5.7.2 Zemeljski plaz Slano blato nad Lokavcem v Vipavski dolini

5.5.7.3 Zemeljski plaz nad Podrago v Vipavski dolini

5.5.7.4 Zemeljski plazovi na Rebernicah

5.5.7.5 Macesnikov plaz

5.5.7.6 Tratičnikov plaz ali plaz v Podveži

5.5.7.7 Plaz v Raduhi

5.5.7.8 Zemeljski plazovi v Halozah leta 1989

5.5.7.9 Zemeljski plazovi v dolini Lahomnice leta 1989

5.5.7.10 Zemeljski plaz Ruardi v Zagorju ob Savi

5.5.7.11 Plazovi ob močnem deževju novembra 1991

5.5.7.12 Pobočni procesi nad Kosečem

5.5.7.13 Zemeljski plazovi v Goriških brdih

5.6 Drobirski tok in hudourniški vršaj

5.6.1 Nastanek drobirskega toka

5.6.2 Dinamika drobirskega toka

5.6.3 Drobirski tokovi v Sloveniji

5.6.3.1 Zemeljski plaz na Stovžju in drobirski tok v Logu pod Mangartom

5.6.3.2 Drobirski tok pod Ciprnikom

5.6.3.3 Pobočni procesi nad Kosečem

5.6.3.4 Pojav v dolini Lepene

5.6.3.5 Kamniti tok v dolini Kamniške Bistrice

5.6.4 Hudourniški vršaji

5.6.4.1 Hudourniški nanosi v Ratečah in Ukvah/Ugovizzi

5.6.4.2 Hudourniški vršaji v Zgornji Savinjski dolini

6 Zemljevidi geomorfnih procesov in zemljevidi ogroženosti

6.1 Deterministični zemljevidi

6.1.1 Metoda ponderiranja vplivnih dejavnikov

6.1.1.1 Zemljevida geomorfnih procesov za porečji Nemiljščice in Besnice

6.1.1.2 Zemljevid geomorfnih procesov za občino Kobarid

6.1.2 Metoda matrik

6.1.2.1 Zemljevid za Zgornjo Savinjsko dolino

6.2 Probabilistični zemljevidi

6.2.1 Zemljevid plazovitosti Goriških brd

6.3. Primerjava probabilistične metode z metodo ponderiranja

7 Geomorfologija in prostorsko planiranje

7.1 Stanje v Sloveniji – teorija

7.2 Stanje v Sloveniji – praksa

7.3 Smiselnost urejanja prostora z vidika naravnih nesreč

8 Pobočni procesi v svetih knjigah in pripovedkah

8.1 Pobočni procesi v svetih knjigah

8.1.1 Zemeljski plaz

8.1.2 Prelom

8.1.3 Erozija

8.1.4 Osamelec

8.1.5 Udor

8.1.6 Pomen svetih knjig za geografijo

8.2 Pobočni procesi v pripovedkah

8.2.1 Gore

8.2.1.1 Kamniške planine

8.2.1.2 Špik

8.2.1.3 Šmarna gora

8.2.1.4 Pekrska gorca

8.2.2 Skalni podori, zemeljski in snežni plazovi

8.2.2.1 Skalni podor v Reziji

8.2.2.2 Skalni podor na Velikem vrhu

8.2.2.3 Skalni podori na Kamniškem vrhu

8.2.2.4 Skalni podori na Dobraču

8.2.2.5 Zemeljski plaz na Čemšeniški planini

8.2.2.6 Snežni plaz v Reziji

8.2.3 Osamelci

8.2.3.1 Igla pri Solčavi

8.2.3.2 Babji zob na Jelovici

8.2.3.3 Poljanska baba

8.2.3.4 Kamniti lovec

8.2.3.5 Drobno kamenje na Krasu

8.2.4 Reke, hudourniki in poplave

8.2.4.1 Blejsko jezero

8.2.4.2 Kamniško jezero

8.2.4.3 Drava, Sava in Soča

8.2.4.4 Nastanek Sočinega izvira

8.2.4.5 Pravljica o Dravi

8.2.4.6 Nastanek Rabeljskega jezera

8.2.5 Erozija prsti

8.2.5.1 Radmanca

8.2.5.2 Od kdaj je Rombon gol

9 Terminološki slovarček

10 Sklep

11 Literatura in viri
price


Keywords
debris flows
geomorphic processes
geomorphic processes
geomorphology
landslides
natural disasters
physical geography
rocky pods
slope processes
Slovenia
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR