Title:
Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja
Edited by:
Year:
Compilation:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0000-0

Specifications

hardback • 17 × 24 cm