Title:
50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Knjiga, ki je izšla ob petdesetletnici Geografskega inštituta Antona Melika, predstavlja nastanek in razvoj inštituta ter glavne značilnosti raziskovalnega dela na inštitutu po posameznih obdobjih. Inštitut, ki je od leta 1981 sestavni del Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ima oddelke za geoekologijo, regionalno geografijo, naravne nesreče, geografski informacijski sistem in tematsko kartografijo, knjižnico, geografske zbirke in kartografsko zbirko ter sedež Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije. Besedilo spremlja bogato slikovno gradivo, ki je nastalo med raziskovalnim delom, na primer ob preučevanju Triglavskega ledenika, naravnih nesreč in hribovskih kmetij, ali med pripravljanjem številnih geografskih publikacij o Sloveniji in njenih pokrajinah.

The book, published to celebrate the fiftieth anniversary of Anton Melik Geographical Institute, outlines the main features of the institute, such as the establishment and development as well as the main stages of the research work over the years. The institute, being part of the Scientific Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts since 1981, is comprised of five departments: the Department of Geoecology, the Department of Regional Geography, the Department of Natural Disasters, the Department of Geographical Information Systems and the Department of Thematic Cartography. Besides this it houses a library, geographical collections, a cartographic collection and the Commission for the Standardisation of Geographical Names appointed by the Government of the Republic of Slovenia.

Rich additional material, mainly photos, that result from the research projects (the Triglav glacier and the glacier below Skuta, natural disasters and alpine farms) as well as from the preparatory work for numerous geographical publications about Slovenia and its landscapes, complements the text.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6182-84-6

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 175 pages • 200 b-w and colour pictures

Price

not for sale

E-publications

ISBN 978-961-254-494-2
(10 MB)