Title:
Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

V monografiji je predstavljena analiza dveh obstoječih naravnopokrajinskih tipizacij Slovenije z različnimi kvantitativnimi metodami in podatkovnimi sloji. V praktičnem delu raziskave smo s štirimi podatkovnimi sloji in različnimi geoinformacijskimi orodji na podlagi dveh obstoječih, ročno začrtanih tipizacij izdelali več modeliranih naravnopokrajinskih tipizacij. Osrednji del analize je namreč osredotočen na preučevanje usklajenosti modeliranih in izvirnih naravnopokrajinskih tipizacij oziroma na vprašanje, kako uspešno lahko izdelavo izvirnih tipizacij ponovimo s številskimi modeli. S primerjavo modelov in izvirnikov smo ugotovili, kje v Sloveniji so območja posameznih tipov, ki so po različnih metodah klasificirana (potrjena) enako, in kje so območja tipov, ki jih ni potrdil noben model. Na koncu so navedene tudi ugotovitve o uporabi GIS-ov za določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije ter predlagani postopki tipizacije Slovenije ali drugih območij na naravne pokrajinske tipe in postopki za njihovo vrednotenje. V knjigi smo navedli tudi primere regionalizacij in tipizacij ter dostopne podatkovne sloje in orodja, s katerimi lahko izdelamo tipizacije.

This volume analyzes two natural landscape typologies of Slovenia using quantitative methods and data layers. Based on two existing manually outlined typologies, several modeled natural landscape typologies were then produced using selected data layers and different geo-information tools. The main part of the analysis is focused on studying the compatibility of the modeled and original natural landscape typologies and on how successfully the original typologies can be reproduced using numerical models. By comparing the models and originals, it was also possible to establish the locations of the types that have been classified (confirmed) the same by different methods and those that have not been confirmed by any model. In conclusion, the volume presents findings on the use of GIS for identifying natural landscape types in Slovenia and proposes specific procedures for classifying Slovenia or other areas into natural landscape types and procedures for their evaluation. This volume also presents examples of various regionalizations and typologies, and lists available digital data layers and geo-information tools that can be used to make various typologies.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-723-3

Specifications

hardback • 17 × 24 cm • 156 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)

E-publications

(12 MB)