Naslov:
Analiza naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z GIS-om
Avtor:
Leto:
Zbirka:
Ključne besede:
Jezik(i):
Opis

V monografiji je predstavljena analiza dveh obstoječih naravnopokrajinskih tipizacij Slovenije z različnimi kvantitativnimi metodami in podatkovnimi sloji. V praktičnem delu raziskave smo s štirimi podatkovnimi sloji in različnimi geoinformacijskimi orodji na podlagi dveh obstoječih, ročno začrtanih tipizacij izdelali več modeliranih naravnopokrajinskih tipizacij. Osrednji del analize je namreč osredotočen na preučevanje usklajenosti modeliranih in izvirnih naravnopokrajinskih tipizacij oziroma na vprašanje, kako uspešno lahko izdelavo izvirnih tipizacij ponovimo s številskimi modeli. S primerjavo modelov in izvirnikov smo ugotovili, kje v Sloveniji so območja posameznih tipov, ki so po različnih metodah klasificirana (potrjena) enako, in kje so območja tipov, ki jih ni potrdil noben model. Na koncu so navedene tudi ugotovitve o uporabi GIS-ov za določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije ter predlagani postopki tipizacije Slovenije ali drugih območij na naravne pokrajinske tipe in postopki za njihovo vrednotenje. V knjigi smo navedli tudi primere regionalizacij in tipizacij ter dostopne podatkovne sloje in orodja, s katerimi lahko izdelamo tipizacije.

Založnik

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-723-3

Specifikacija

trda vezava • 17 × 24 cm • 156 strani

Cena

20,00 EUR (redna)
15,00 EUR (klubska)