Oddelek za regionalno geografijoVodja: dr. Drago Perko 

Oddelek vodi temeljne in uporabne geografske raziskave Slovenije in njenih pokrajin, pripravlja temeljna monografska geografska dela o Sloveniji kot državi in delu sveta ter razvija geografsko imenoslovje in geografsko terminologijo.

Projekti:

 • Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije 
 • Geografija Slovenije: majhna, a raznolika (The geography of Slovenia: small but diverse)
 • Raziskave za Komisijo za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
 • Izdelava metode določanja naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni in njihovega kartografskega prikaza za izbrane slovenske občine
 • Šolski učbeniki kot orodje za oblikovanje geografskih predstav o slovenskih pokrajinah
 • Geografske baze pri postopku arbitražnega določanja slovensko-hrvaške meje
 • Terasirane pokrajine v Sloveniji kot kulturne vrednote
 • Določanje naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni
 • Slovenski eksonimi: metode, standardizacija in GIS
 • Spremljanje dela Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije
 • Standardizacija imen svetovnih upravnih enot
 • Analiza konfliktov in kulturnih razlik v Severni in Podsaharski Afriki – geografija
 • Triglavski ledenik kot pokazatelj podnebnih sprememb
 • Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije – primer Ljubljanskega polja
 • Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto
 • Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije
 • Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca
 • Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991–2002 po vzorčnih podeželskih območjih
 • Soška fronta – geografija
 • Dorling Kindersleyjev atlas sveta
 • Geografija Občine Moravče
 • Popisni atlas Slovenije 2002
 • Posavje in Posotelje (enciklopedični priročnik za popotnika)
 • Slovenia in focus (Slovenija v žarišču)
 • Veliki splošni leksikon
 • Veliki šolski atlas
 • Terminološki slovar urejanja prostora
https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/komac1_0.jpg
Geografija Slovenije: majhna, a raznolika (The geography of Slovenia: small but diverse)