Oddelek za varstvo okoljaVodja:
dr. Aleš Smrekar,
ales.smrekar@zrc-sazu.si, 01 4706 547

Usmeritev:

Oddelek deluje predvsem na področjih varstva okolja, varstva narave, naravne dediščine, kulturne dediščine, zavarovanih območij, območij Natura 2000, pokrajinske ekologije, humane ekologije, kmetijstva in okolja, bivalnega okolja v mestih, zelene infrastrukture, hidrogeografije, trajnostne rabe naravnih virov, degradacije okolja, ravnanje z odpadki, upravljanja mokrišč, interpretacije okolja, ozaveščanja javnosti in trajnostnega turizma.

 

Projekti

Izbrane objave: