Trajnostno upravljanje pokrajin: od teorije k praksi

Osnovni Podatki

Opis

Cilj raziskovalnega projekta je omogočiti učinkovito uporabo upravljanja pokrajin pri oblikovanju politik trajnostnega razvoja. Zaradi velike pokrajinske raznolikosti in velike občutljivosti pokrajin na človeške dejavnosti je Slovenija dober »laboratorij« za to raziskavo. V okviru raziskovalnega projekta bodo zagotovljena ključna vsebinska znanja, ki bodo premostila vrzel med teorijo in prakso trajnostnega razvoja, pri čemer bodo proučeni primeri slovenskih pokrajin, ki so bile podvržene različnim preobrazbam. Uporabljena metodologija temelji na treh fazah.

Prva faza bo vključevala analizo strukture in oblik pokrajinskih sestavin, časovno spremljanje sprememb in oceno ekosistemskih storitev. To bo omogočilo razumevanje trendov in sprememb, ki nakazujejo glavno smer razvoja v tem stoletju. Na podlagi teh analiz bodo določene funkcionalne pomanjkljivosti današnjih pokrajin z vidika trajnostnega razvoja.

V drugi fazi bodo na podlagi podatkov, pridobljenih v prvi fazi, in podatkov o razvojnih procesih, ter s pomočjo eksplorativnih in normativnih scenarijev oblikovani pokrajinski scenariji. Eksplorativni scenariji bodo razviti s procesi, ki jih bodo vodili strokovnjaki, na podlagi česar bodo oblikovani verjetni prihodnji scenariji. Z uporabo participativnih metod bodo nato sooblikovani zaželeni pokrajinski scenariji, kar bo omogočilo optimizacijo prostorskih vzorcev različnih pokrajinskih tipov ob upoštevanju potreb, mnenj in sposobnosti različnih deležnikov. Temu bo sledila še primerjava današnjega stanja v pokrajini s scenarijem trajnostne pokrajine, na podlagi česar bo ocenjena stopnja trajnostnega razvoja, ki bi se lahko dosegla v posamezni pokrajini.

V tretji fazi bodo na podlagi pogajanj oblikovane strategije trajnostnega upravljanja izbranih pokrajin. To bo spodbudilo spremembe, ki omogočajo izvajanje trajnostnih rešitev. Raziskava bo pomagala odkriti nove pristope k trajnostnemu upravljanju razvoja pokrajin (npr. trajnostnemu razvoju kmetijstva) in povečati pomen pokrajinskih raziskav na področju trajnostnega razvoja in oblikovanja trajnostnih politik. O rezultatih projekta bodo seznanjeni subjekti, odgovorni za upravljanje pokrajin, in oblikovalci politik na področju regionalnega razvoja, predstavljeni pa bodo tudi na domačih in tujih konferencah o tej tematiki ter v znanstvenih revijah.

Časovnica dela (kliknite na spodnjo datoteko):

 


Faze projekta

Razumevanje trenutnega upravljanja pokrajin in njegovih potencialov za izboljšanje trajnostnega razvoja zahteva uporabo multidisciplinarnih metod, kot so analiza pokrajin, ocena ekosistemskih storitev, participativni procesi (intervjuji, fokusne skupine in skupno načrtovanje) in analiza scenarijev. Uporabljena metodologija temelji na treh fazah:

1 faza: Razumevanje pokrajinske strukture in časovno spremljanje sprememb rabe zemljišč

2 faza: Proučitev in oblikovanje različnih pokrajinskih scenarijev

3 faza: Oblikovanje strategij trajnostnega upravljanja izbranih pokrajin


Tip
Projekt

Tip projekta
podoktorski raziskovalni projekt

Ključne besede
spremembe rabe zemljišč
ekosistemske storitve
trajnostno upravljanje pokrajin
optimizacija prostorskih vzorcev
pokrajinski scenariji
Slovenija