Telefon:
01 200 27 35
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna področja
varstvo okolja, pokrajinska ekologija, porazdelitev invazivne vrste, geografski informacijski sistemi.

Ostale dejavnosti
članica Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology.
članica Order of Engineers (regulativni organ za izdajanje dovoljenj za poklic inženirja na Portugalskem) z nacionalnimi številko 59553.

Izbrane publikacije

Izbrana bibliografija
Ribeiro, D., Čarni, A., Somodi, I. 2011: Vzorci razširjenosti invazivne vrste Robinia pseudacacia v severovzhodni Sloveniji = Distribution patterns of the invasive species Robinia pseudacacia in NE Slovenia. Anali PAZU.
Riberio, D. 2011: Distribution patterns of the invasive species Robinia pseudacacia in northeast Slovenia, magistrska naloga. Nova Gorica.

Vse publikacije (COBISS) >>
Življenjepis

Izobrazba
diploma iz okoljskega inženirstva, Univerza Trás-os-Montes in Alto Douro, Portugalska, 2007.
magisterij iz znanosti o okolju, Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici, 2011.
študentka podiplomski študij, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo Okolja, Univerza v Ljubljani, 2011-.