Dr. Daniela Alexandra Teixeira da Costa Ribeiro


+386 1 4706 549

daniela.ribeiro@zrc-sazu.si
Raziskovalna področja
varstvo okolja, trajnostni razvoj, dinamika rabe zemljišč, trajnost pokrajine, pokrajinska ekologija, ekosistemske storitve, geografski informacijski sistemi.

Ostale dejavnosti:

- Članica mednarodna zveze za pokrajinsko ekologijo – IALE.
- Članica interdisciplinarna skupina o ekosistemskih storitev -  INTERECOS ZRC SAZU.
- Članica vzhodnoalpsko-dinarskega društva za preučevanje vegetacije - Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology.
- Članica Order of Engineers (regulativni organ za izdajanje dovoljenj za poklic inženirja na Portugalskem).
 

Izbrane predstavitve in predavanja

- The importance of historical datasets to the comprehension of current rural landscape - on the example of Slovenia. V: PECSRL 2014: unraveling the logics of landscape. Göteborg, 2014
- Landscape dynamics in borderlands : a spatio-temporal land use analysis of Bela krajina, Slovenia. V: IV EUGEO Congress, Rim, 2013
- Study on patterns of distribution of the invasive Robinia pseudacacia in NE Slovenia. V: 34nd International Symposium Eastern Alpine and Dinaric Society for vegetation ecology, Camerino, 2011
- Robinia pseudacacia distribution patterns in NE Slovenia. V: 19th International Workshop of European Vegetation Survey, Pécs, 2010

 

Izbrana bibliografija

- Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020: Land use in Slovenia. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Ribeiro, D. 2020: Slovenia's protected areas. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019: Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2.
- Breg Valjavec, M., Zorn, M., Ribeiro, D. 2018: Mapping War Geoheritage: Recognising Geomorphological Traces of War. Open Geosciences 10-1.
- Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Oštir, K., Ribeiro, D. 2018: Modelling habitats in karstland scape by integrating remote sensing and topography data. Open Geosciences 10-1.
- Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. 2016: Prenosljivost napovednega modela razširjenosti vrste Robinia pseudacacia v severovzhodni Sloveniji. Acta geographica Slovenica 56-1. 
- Breg Valjavec, M., Ribeiro, D., Čarni, A. 2016: Vegetacija kot bioindikator antropogene degradacije kraške pokrajine: primer z odpadki zapolnjene vrtače. Acta carsologica 46-1.
- Ribeiro, D., Ellis-Burnet, J., Torkar, G. 2013: Štiri okna obmejnega območja: dimenzije prostora opredeljene s podatki o spremembah pokrovnosti tal pridobljenih iz zgodovinskih zemljevidov. Acta geographica Slovenica 53-2.
- Somodi, I., Čarni, A., Ribeiro, D., Podobnikar, T. 2012: Recognition of the invasive species Robinia pseudacacia from combined remote sensing and GIS sources. Biological Conservation 150-1. 

 

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
SELINA – Znanost za na dokazih temelječe in trajnostne odločitve o naravnem kapitalu (raziskovalni • 01. julij 2022 - 30. junij 2027)
SHARED GREEN DEAL - Družbene in humanistične vede za doseganje odgovornega, pravičnega in želenega Zelenega dogovora (raziskovalni • 01. februar 2022 - 28. februar 2027)
NatGuidES - Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2021 - 30. september 2023)
Trajnostno upravljanje pokrajin: od teorije k praksi (podoktorski_raziskovalni • 01. julij 2019 - 30. junij 2021)
WETNET - Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč (interreg • 01. november 2016 - 30. april 2019)
SMART-MR (interreg • 01. april 2016 - 31. marec 2021)

Izobrazba
- diploma iz okoljskega inženirstva, Univerza Trás-os-Montes in Alto Douro, Portugalska, 2007.

- magisterij iz znanosti o okolju, Fakulteta za podiplomski študij, Univerza v Novi Gorici, 2011.

- doktorat iz varstvo okolja, Interdisciplinarni doktorski študijski program Varstvo Okolja, Univerza v Ljubljani, 2017