Oddelek za fizično geografijoVodja
dr. Matej Lipar

Usmeritev
Oddelek deluje na področju fizične geografije in je bil ustanovljen 14 oktobra 1994 kot Oddelek za geoekologijo. V Oddelek za fizično geografijo je bil preimenovan leta 2002. Na oddelku potekajo raziskave fizičnogeografskih in geoekoloških procesov na območju Slovenije, predvsem preučevanje erozijsko-denudacijskih procesov. Poudarek je predvsem na hidro-geomorfnih procesih, t. j. pobočnih procesih (skalni podori, zemeljski plazovi, drobirski tokovi, erozija) ter hidroloških procesov (poplave, snežni plazovi), ki vplivajo na preoblikovanje površja. Na oddelku poteka najstarejši stalni slovenski projekt, ki se je začel že leta 1946, v letu ustanovitve inštituta. V okviru tega projekta preučujemo Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto. Oddelek se posveča tudi preučevanju sprememb intenzivnosti hidro-geomorfnih procesov na slovenskem ozemlju v zadnjih stoletjih (okoljsko-zgodovinske raziskave), ter možnosti uporabe geografskih informacijskih sistemov pri preučevanju fizično geografskih prvin pokrajine; deluje tudi na terminološkem področju.

 

Projekti