Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Metodologija za določanje prednostne sanacije divjih odlagališč odpadkov in primerjava ogroženosti administrativnih enot z njimi
Sodelavci:
 
Trajanje:
12. oktober 2009–17. april 2010
Opis

Projekt Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je neprofitne in nepolitične narave. Vključuje prebivalce Slovenije, ne glede na starost, izobrazbo, etnično, versko ali politično pripadnost, ter združuje doslej verjetno največjo ekipo prostovoljcev, strokovnjakov, članov nevladnih organizacij, podjetij, društev in drugih akterjev slovenske družbe. Na našem inštitutu smo pristopili k projektu s strokovnega vidika. Določili smo metodologijo prednostne sanacije, ki je izdelana na podlagi izbranih kazalnikov, ključnih z vidika okoljske problematike divjih odlagališč odpadkov. Za primerjavo ogroženosti administrativnih enot (občin, upravnih enot, statistični regij,…) z vidika divjih odlagališč pa je prirejena zgornja metodologija.

Rezultati

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Ključne besede

odpadek • divje odlagališče odpadkov • sanacija • očistimo Slovenijo v enem dnevu • Slovenija