Dr. Mauro Hrvatin


+386 1 470 63 56

mauro.hrvatin@zrc-sazu.siIzobrazba
Doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2016
diploma iz geografije in sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1991

Raziskovalna področja
geomorfologija, geografski informacijski sistemi, hidrogeografija
 

- Zorn, M., Hrvatin, M. 2014: Škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji. Naravne nesreče 3.
- Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24.
- Ciglič, R., Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D. 2012: Kras kot kazalnik za določanje manj primernih območij za kmetijstvo. Acta geographica Slovenica 52-1.
- Hrvatin, M., Perko, D. 2012: Morphological typifications of Slovenia's surface using global classification methods. Geografski vestnik 84-1.
- Hrvatin, M., Perko, D. 2012: Uporabnost topografskega pozicijskega indeksa za morfološko analizo površja. GIS v Sloveniji 11.
- Hrvatin, M., Perko, D. 2010: Določanje enot oblikovanosti površja Slovenije z metodo regionalne zvezne delitve. GIS v Sloveniji 10.
- Perko, D., Hrvatin, M. 2009: Določanje morfoloških enot površja v Sloveniji s prirejeno Hammondovo metodo. Geografski vestnik 81-2.
- Hrvatin, M., Perko, D. 2009: Primernost Hammondove metode za določanje enot oblikovanosti površja v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 49-2.
- Hrvatin, M., Perko, D.: 2008: Morfološka analiza površja z geografskim informacijskim sistemom. GIS v Sloveniji 9.
- Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2006: Slovenia. Soil erosion in Europe. Chichester.

Slovenski eksonimi (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
Naravni pokrajinski tipi Slovenije (aplikativni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
OTREMED (aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)