Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom
Sodelavci:
, , , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. maj 2010–30. april 2013
Opis

Na temelju digitalnih podatkov o reliefu, kamninah in vegetaciji, ki so najpomembnejše sestavine notranje strukture slovenskih pokrajin in hkrati njihove zunanje podobe, bo z uporabo geografskega informacijskega sistema in terenskega preverjanja izdelana naravna pokrajinska tipizacija Slovenije. Opredeljeni, analizirani in ovrednoteni bodo najpomembnejši naravni pokrajinski tipi v Sloveniji kot razmeroma homogene naravne prostorske enote, ki podobno vplivajo na družbene sestavine pokrajine, se podobno odzivajo pri posegih družbe v prostor in zahtevajo podobno varovanje. Izdelani bodo tematski zemljevidi naravne pokrajinske tipizacije Slovenije kot pripomoček pri raziskavah v okviru številnih znanstvenih ved, pri regionalizacijah Slovenije, pri načrtovanih posegih v prostor, pri varovanju slovenske naravne dediščine, pri regionalnem planiranju in pri ohranjanju izjemne pokrajinske pestrosti Slovenije.

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Finančni vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Ključne besede

geografija • geografska regionalizacija • geografska tipizacija • pokrajinski tip • oblikovanost površja • kamnine • rastlinstvo • regionalni razvoj • Slovenija • digitalni model višin • geografski informacijski sistem