Naravni pokrajinski tipi Slovenije

Osnovni Podatki

Opis

Na temelju digitalnih podatkov o reliefu, kamninah in vegetaciji, ki so najpomembnejše sestavine notranje strukture slovenskih pokrajin in hkrati njihove zunanje podobe, bo z uporabo geografskega informacijskega sistema in terenskega preverjanja izdelana naravna pokrajinska tipizacija Slovenije. Opredeljeni, analizirani in ovrednoteni bodo najpomembnejši naravni pokrajinski tipi v Sloveniji kot razmeroma homogene naravne prostorske enote, ki podobno vplivajo na družbene sestavine pokrajine, se podobno odzivajo pri posegih družbe v prostor in zahtevajo podobno varovanje. Izdelani bodo tematski zemljevidi naravne pokrajinske tipizacije Slovenije kot pripomoček pri raziskavah v okviru številnih znanstvenih ved, pri regionalizacijah Slovenije, pri načrtovanih posegih v prostor, pri varovanju slovenske naravne dediščine, pri regionalnem planiranju in pri ohranjanju izjemne pokrajinske pestrosti Slovenije.


Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
geografski informacijski sistem
digitalni model višin
Slovenija
regionalni razvoj
rastlinstvo
kamnine
oblikovanost površja
pokrajinski tip
geografska tipizacija
geografska regionalizacija
geografija

Prenesi