Dr. Mateja Breg Valjavec

Pomočnica predstojnika, vodja Oddelka za geografski informacijski sistem+386 1 4706 541

+386 1 425 52 53

mateja.breg@zrc-sazu.si
Izobrazba
doktorat iz krasoslovja, Univerza v Novi Gorici
Diploma iz geografije, Univerza v Ljubljani

Raziskovalna področja
varstvo okolja, degradacija okolja, vodni viri, ravnanje z odpadki, geografski informacijski sistemi, daljinsko zaznavanje

Ostale dejavnosti
Članica organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
Nadomestni član sosveta za statistiko naravnih virov in okolja, Statistični urad Republike Slovenije

Melikovo priznanje za mlado znanstvenico (podelila Zveza geografov Slovenije, 2015)

Breg, M., Urbanc, M., 2005: Prodna ravnina v mestnem prostoru: gramoznice kot prvina degradirane pokrajine. Acta geographica Slovenica 45-2. Ljubljana.
Breg, M., Fridl, J., Smrekar, A., 2006: Geoinformacijska podpora pri določanju prednostne sanacije neurejenih odlagališč. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2005-2006. Ljubljana.
Breg, M., 2007: Degradacija vrtač na Logaškem polju (Slovenia). Acta Carsologica 36-2. Postojna.
Breg Valjavec, M., 2014: Study of filled dolines by using 3D stereo image processing and electrical resistivity imaging. International journal of speleology 43. Florida.
Breg Valjavec, M., 2013: Nekdanja odlagališča v vrtačah in gramoznicah. Geografija Slovenije 26. Ljubljana.
Breg Valjavec, M, 2012: Geoinformatic methods for the detection of former waste disposal sites in karstic and nonkarstic regions : (case study of dolines and gravel pits): dissertation. Nova Gorica.

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
Koncept soodvisnosti v krasu: povezanost vrtač in jam z vidika antropogenih vplivov (01. september 2020 - 31. avgust 2023)