Telefon:
+386 1 200 27 14
Faks:
+386 0 425 77 93
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013

Raziskovalna področja
(1) geografija ustvarjalnosti in človeških virov, kulturne in kreativne industrije, kulturna dediščina, družba znanja, inovacije, regionalni razvoj, ekonomska geografija, humana geografija
(2) prometna geografija, prometna dostopnost, trajnostna mobilnost, prostorsko planiranje

Ostale dejavnosti
- član izvršnega odbora Ljubljanskega geografskega društva (2010–)
- član organizacijskega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi (2010–)
- član Regional Studies Association (2011–)
- nadomestni član sosveta za statistiko prebivalstva pri Statističnem uradu Republike Slovenije (2012–)
- član Medobčinske pobude: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski eRegiji (2014–)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Creativity, Space and Development. Vabljeno predavanje na Univerzi v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, Gorica, Italija, 13. 3. 2014
- Poklicna sestava slovenskih regij. Predavanje na simpoziju Slovenski regionalni dnevi 2013, Rimske Toplice, 24. 10. 2013
- Delavske in bivanjske značilnosti prebivalcev Pomurja. Predavanje na simpoziju Prekmurje – podoba panonske pokrajine, Petanjci, 10. 10. 2013
- Ustvarjalci se naseljujejo v osrednji Sloveniji. Intervju za Nedelo, Ljubljana, 11. 8. 2013
- Ustvarjalnost – prazna beseda ali ključ do rešitve krize. Intervju za Radio Slovenija, 1. program, oddaja Studio ob 17:00, Ljubljana, 24. 5. 2013
- Ustvarjalnost v Sloveniji – neaktiviran razvojni potencial? Predavanje na simpoziju O ustvarjalnosti, Ljubljana, 23. 5. 2013
- Exploring Creativity, Creative Class and it's Living Environment – the Case of Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci Zveze za regionalne študije RSA (Regional Studies Assocoation), Poznan, Poljska, 21. 9. 2011
- The Creative Class in Slovenia. Predavanje na mednarodni konferenci združenja EURA (European Urban Research Association), København, Danska, 24. 6. 2011

Izbrane publikacije

- Kozina, J., Bole, D., Nared, J., Lapuh, L., Tiran, J. 2014: Razporeditev ustvarjalnosti v izbranih občinah Ljubljanske urbane regije. Končna različica raziskave.
- Kozina, J. 2013: Selitve prebivalcev z ustvarjalnim poklicem v Sloveniji. Ars & Humanitas 7-2.
- Kozina, J. 2013: Poklicna sestava slovenskih regij. Regionalni razvoj 4.
- Ravbar, M., Kozina, J. 2012: Geografski pogledi na družbo znanja v Sloveniji. Georitem 19.
- Kozina, J. 2011: The Creative Class in Slovenia. Cities without Limits. EURA Conference 2011.
- Kozina, J. 2010: Modeliranje prostorske dostopnosti do postajališč javnega potniškega prometa v Ljubljani. Geografski vestnik 82-1.
- Kozina, J. 2010: Pomen prometa za oblikovanje prostora in regije. Dela 33.
- Kozina, J. 2010: Prometna dostopnost v Sloveniji. Georitem 18.
- Kozina, J. 2010: Transport Accessibility to Regional Centres in Slovenia. Acta Geographica Slovenica 50-2.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (INTERREG • 1. januar 201730. junij 2019)

RURBANCE (aplikativni projekt • 1. julij 201330. junij 2015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015 • Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008 • Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2009 • Nagrada za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe, Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, 2010