Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
MappINg Cultural HERitage: Geosciences VAlue in Higher Education
Kratica:
MINERVA
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. september 2020–31. avgust 2022
Šifra:
KA203-98B52598
Opis

Projekt MINERVA: Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju promovira in razvija inovativne metode ter orodja za poučevanje, učenje in uporabo geotehnologij na področju kulturne dediščine v visokošolskem okolju.

Namen projekta je podpreti evropske visokošolske učitelje in predavatelje pri uporabi geotehnologij na področju kulturne dediščine na ustvarjalen, sodelovalen in učinkovit način. Projekt je še posebej pomemben v aktualnih razmerah, kjer so nujna orodja za učinkovito učenje in delo na daljavo tako kot tudi elektronske platforme.

Logotip projekta:

 

Faze projekta

Šest projektnih partnerjev želi v dveh letih doseči tri zastavljene cilje:

Prvi cilj je zasnovati ogrodje za poučevanje geotehnologije na področju kulturne dediščine, kar. v sodelovanju z vsemi partnerji vodi ZRC SAZU. Glavni dejavnosti sta:

  • opredeliti ključne kompetence, ki so pomembne za visokošolske učitelje v Evropski uniji;
  • izdelava orodja za ocenjevanje ujemanja med evropskim trgom delovne sile in obstoječimi akademskimi poklicnimi profili, ki jih nudijo evropske univerze z ozirom na področje kulturne dediščine.

Drugi cilj nadgrajuje prvega s snovanjem in formaliziranjem inovativne metode poučevanja geotehnologije. S tem se bo zagotovil nabor didaktičnih virov pri poučevanju geotehnologije za študente s področja kulturne dediščine. Vodilo za razvoj metode bo vključitev znanj s področja GIS tehnologije, daljinskega zaznavanja in digitalne kartografije na področje kulturne dediščine (zgodovina, arheologija, antropologija, kulturni management).

Tretji cilj je uporaba platforme MOOC (»Massive Open Online Course«) pri poučevanju geotehnologije pri dodiplomskih in podiplomskih študijih s področja kulturne dediščine. Ta cilj bo omogočil implementacijo inovativnih didaktičnih metod in didaktičnih virov v obliki strukturiranega tečaja, ki nudi bolj prilagodljivo obliko učenja in večjo ter bolj pestro didaktično ponudbo. V nadaljevanju bo udeležence seznanil z digitalnimi viri in učnim gradivom, ki bo dosegljiva na elektronski platformi FEDERICA.EU, ki je zasnovana za izvajanje MOOC tečajev.

Projekt se dopolnjuje z dvema intenzivnima učnima programoma v Italiji in Srbiji, kjer je predvidena udeležba 24 oseb s področja poučevanja in 30 univerzitetnih učiteljev z namenom zagotavljanja povratnih informacij o prvem in drugem cilju. Testna faza tretjega cilja se bo izvajala v vseh držav projektnih partnerjev z namenom zaključiti projekt s holističnim in mednarodnim pristopom.

Rezultati

Ciljne družbene skupine, na katere se osredotoča projekt:

  • študenti I. in II. bolonjske stopnje na področju humanistike in družboslovja, umetnosti in upravljanja s kulturno dediščino (zgodovinarji, arheologi, geografi, antropologi);
  • učitelji z visokošolskega izobraževanja s področja humanistike in družboslovja, umetnosti in upravljanja s kulturno dediščino (zgodovinarji, arheologi, geografi, antropologi).

Te skupine bodo deležne podpore pri razvijanju in izboljševanju poučevanja, ki bodo bolj ustrezale željam in potrebam študentov kot tudi potrebam trgu delovne sile in pedagoško-izobraževalnega okolja (kulturne institucije, upravljanje s kulturno dediščino). Projekt bo prispeval tudi h krepitvi inovativne didaktične ponudbe.

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Erasmus+

Ključne besede

GIS • kulturna dediščina • pedagoški študij • izobraževanje