Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju

(brez)
Osnovni Podatki

Opis

Projekt MINERVA: Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju promovira in razvija inovativne metode ter orodja za poučevanje, učenje in uporabo geotehnologij na področju kulturne dediščine v visokošolskem okolju.

Namen projekta je podpreti evropske visokošolske učitelje in predavatelje pri uporabi geotehnologij na področju kulturne dediščine na ustvarjalen, sodelovalen in učinkovit način. Projekt je še posebej pomemben v aktualnih razmerah, kjer so nujna orodja za učinkovito učenje in delo na daljavo tako kot tudi elektronske platforme.

Logotip projekta:

 


Faze projekta

Šest projektnih partnerjev želi v dveh letih doseči tri zastavljene cilje:

Prvi cilj je zasnovati ogrodje za poučevanje geotehnologije na področju kulturne dediščine, kar. v sodelovanju z vsemi partnerji vodi ZRC SAZU. Glavni dejavnosti sta:

  • opredeliti ključne kompetence, ki so pomembne za visokošolske učitelje v Evropski uniji;
  • izdelava orodja za ocenjevanje ujemanja med evropskim trgom delovne sile in obstoječimi akademskimi poklicnimi profili, ki jih nudijo evropske univerze z ozirom na področje kulturne dediščine.

Drugi cilj nadgrajuje prvega s snovanjem in formaliziranjem inovativne metode poučevanja geotehnologije. S tem se bo zagotovil nabor didaktičnih virov pri poučevanju geotehnologije za študente s področja kulturne dediščine. Vodilo za razvoj metode bo vključitev znanj s področja GIS tehnologije, daljinskega zaznavanja in digitalne kartografije na področje kulturne dediščine (zgodovina, arheologija, antropologija, kulturni management).

Tretji cilj je uporaba platforme MOOC (»Massive Open Online Course«) pri poučevanju geotehnologije pri dodiplomskih in podiplomskih študijih s področja kulturne dediščine. Ta cilj bo omogočil implementacijo inovativnih didaktičnih metod in didaktičnih virov v obliki strukturiranega tečaja, ki nudi bolj prilagodljivo obliko učenja in večjo ter bolj pestro didaktično ponudbo. V nadaljevanju bo udeležence seznanil z digitalnimi viri in učnim gradivom, ki bo dosegljiva na elektronski platformi FEDERICA.EU, ki je zasnovana za izvajanje MOOC tečajev.

Projekt se dopolnjuje z dvema intenzivnima učnima programoma v Italiji in Srbiji, kjer je predvidena udeležba 24 oseb s področja poučevanja in 30 univerzitetnih učiteljev z namenom zagotavljanja povratnih informacij o prvem in drugem cilju. Testna faza tretjega cilja se bo izvajala v vseh držav projektnih partnerjev z namenom zaključiti projekt s holističnim in mednarodnim pristopom.


Rezultati

Prvo poročilo (ang. Intellectual output – IO1) projekta MINERVA se imenuje Kompetenčni okvir za poučevanje geotehnologij na področju kulturne dediščine v Evropi. Namen poročila IO1 je oceniti raven, potrebe in potenciale vključevanja geografskih informacijskih sistemov (GIS) na področje kulturne dediščine v visokošolskem izobraževanju in na trgu delovne sile. Rezultati raziskave ponujajo vpogled v nabor kompetenc visokega šolstva na področju GIS-ov in kulturne dediščine ter povezovanja trga delovne sile z visokim šolstvom.

Kompetenčni okvir za poučevanje geotehnologij na področju kulturne dediščine v Evropi – povzetek poročilo IO1

Geografski večer Ljubljanskega geografskega društva z okroglo mizo Uporaba geografskih informacijskih sistemov na področju kulturne dediščine – med izobraževanjem in prakso (14. september 2021) - videoposnetek dogodka

 


Ključne besede
izobraževanje
pedagoški študij
kulturna dediščina
GIS