Vodja Oddelka za geografski informacijski sistem

Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013

Raziskovalna področja
regionalna geografija, geografski informacijski sistemi, varstvo okolja, tipizacija Slovenije

Ostale dejavnosti
- glavni (so)urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica (2020-)
- upravnik in član uredniškega odbora znanstvene revije Geografski vestnik (2011-2020)
- član uredniškega odbora znanstvene revije Acta Geobalcanica (2015-)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2014-)
- član uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem (2015-)
- sourednik zbirke Naravne nesreče (2011-)
- član uredniškega odbora zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2010-)
- kartograf zbirke Vodniki Ljubljanskega geografskega društva (2009-2015)
- referent za založništvo pri Ljubljanskem geografskem društvu (2009-2015)
- podpredsednik Društva mladih geografov Slovenije (2004-2006)
- koordinator programa SCGIS Scholarship program za Slovenijo (2011-)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Evaluating suitability of numeric raster data layers according to landscape analysis scale: case study, NE Slovenia. Vabljeno predavanje v okviru seminarja GIS und Fernerkundung in der Landschaftsanalyse Geokolloquium, University of Graz, Institute for geography and regional science, Gradec, Avstrija, 12. 6. 2019
- Determination of natural landscape types at local (municipality) level with machine learning and statistical methods. Predavanje na regionalni letni konferenci Mednarodne geografske zveze, Krakov, Poljska, 22. 8. 2014
- Europe's landscape hotspots. Predavanje na konferenci. EUROGEO Conference. Geography: linking tradition and future, Bruges, 10. 5. 2013 (soavtor D. Perko).
- Evaluating Data Layers According to the Scale of Landscape Classification. Predavanje na konferenci. Esri European User Conference, Oslo, Norveška, 16. 10. 2012
- Evaluation of digital data for determination of natural landscape types in Slovenia. Predavanje na simpoziju. »Landscapes: perceptions, understanding, awareness and action«, Bukarešta, Rašnov, Romunija, 9. 4. 2011
- Podpora odločanju z GIS. Predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 3. 11. 2011
- Uporaba odločitvenih dreves (decision trees) v geografiji. Predavanje na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 12. 4. 2010
- Spatial Potentials for Development of Settlement System. Predavanje na konferenci. 13th Annual Conference of Society for Conservation GIS, Monterey, ZDA, 10. 7. 2010

 

Izbrane publikacije

- Ciglič, R., Štrumbelj, E., Češnovar, R., Hrvatin, M., Perko, D. 2019: Evaluating existing manually constructed natural landscape classification with a machine learning-based approach. Journal of Spatial Information Science 18.
- Ciglič, R., Perko, D. 2017: A method for evaluating raster data layers according to landscape classification scale. Ecological informatics 39.
- Ciglič, R., Perko, D. 2015: Modelling as a Method for Evaluating Natural Landscape Typology: The Case of Slovenia. Landscape Analysis and Planning. Heidelberg.
- Ciglič, R., Oštir, K. 2014: Application of MODIS products to analyze forest phenophases in relation to elevation and distance from sea. Journal of applied remote sensing 8-1. Bellingham.
- Ciglič, R., Perko, D. 2013: Pokrajinske vroče točke Evrope. Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik 53-1. Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje (aplikativni projekt • 1. marec 201628. februar 2019)

Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije (mednarodni raziskovalni projekt • 1. november 201731. oktober 2020)

Ostali projekti >>

Ključne besede

regionalna geografija • geografski informacijski sistemi • varstvo okolja • tipizacija Slovenije • pokrajinska ekologija • kvantitativne metode • geografija 

Priznanja in nagrade

Melikovo priznanje za mladega znanstvenika (podelila Zveza geografov Slovenije, 2015)