Določanje naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni

Osnovni Podatki

 • Vodja projekta na ZRC

  Dr. Rok Ciglič
 • Naslov v izvirniku

  Izdelava metode določanja naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni in njihovega kartografskega prikaza za izbrane slovenske občine

 • Trajanje

  od 01. november 2013 do 30. junij 2015
 • Finančni vir

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Javni razpis za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere), Evropski socialni sklad, ZRC SAZU
Opis

Projekt poteka v sodelovanju s podjetjem Realis informacijske tehnologije d.o.o., ki deluje na področju prostorskih informacijskih sistemov občin (PISO). V njihov sistem PISO je vključenih prek 130 občin v Sloveniji, ki sistem uporabljajo pri prostorskem načrtovanju. Glavni proizvod projekta bodo zemljevidi naravnih pokrajinskih tipov za izbrane občine v Sloveniji. Isti pokrajinski tip ne glede na lego namreč omogoča enako ali vsaj podobno regionalno planiranje, kmetijsko proizvodnjo, varstvo pred naravnimi nesrečami, različne posege v prostor in podobno. Izbrali bomo eno ali dve občini iz vsake izmed štirih slovenskih naravnogeografskih območij (alpski, panonski, dinarski, sredozemski svet) ter zanje pripravili kakovostne podatkovne sloje, kjer bodo prikazani naravni tipi pokrajin, hkrati pa bo vsak tip imel tudi opis in priporočila za prostorsko načrtovanje. Naravni pokrajinski tipi bodo izdelani s kvantitativnimi metodami.


Ključne besede
kvantitativna analiza
geografski informacijski sistem