Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Izdelava metode določanja naravnih pokrajinskih tipov na lokalni ravni in njihovega kartografskega prikaza za izbrane slovenske občine
 
Trajanje:
1. november 2013–30. junij 2015
Opis

Projekt poteka v sodelovanju s podjetjem Realis informacijske tehnologije d.o.o., ki deluje na področju prostorskih informacijskih sistemov občin (PISO). V njihov sistem PISO je vključenih prek 130 občin v Sloveniji, ki sistem uporabljajo pri prostorskem načrtovanju. Glavni proizvod projekta bodo zemljevidi naravnih pokrajinskih tipov za izbrane občine v Sloveniji. Isti pokrajinski tip ne glede na lego namreč omogoča enako ali vsaj podobno regionalno planiranje, kmetijsko proizvodnjo, varstvo pred naravnimi nesrečami, različne posege v prostor in podobno. Izbrali bomo eno ali dve občini iz vsake izmed štirih slovenskih naravnogeografskih območij (alpski, panonski, dinarski, sredozemski svet) ter zanje pripravili kakovostne podatkovne sloje, kjer bodo prikazani naravni tipi pokrajin, hkrati pa bo vsak tip imel tudi opis in priporočila za prostorsko načrtovanje. Naravni pokrajinski tipi bodo izdelani s kvantitativnimi metodami.

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Ministrstvo za izobraževanje

Ključne besede

geografski informacijski sistem • kvantitativna analiza