Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem v Alpah
Kratica:
ClimAlpTour
Sodelavci:
, , , , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. september 2008–1. september 2011
Opis

ClimAlpTour je mednarodni projekt transnacionalnega sodelovanja z območja Alp. Osredotoča se na aktualno vprašanje vpliva podnebnih sprememb na turizem v Alpah. Oblikovanje ustreznih strategij za zagotavljanje uravnoteženega razvoja turizma, priprava izvedljivih prilagoditvenih politik na nacionalni, regionalni in lokalni ravni in vrednotenje gospodarskih in družbenih vplivov podnebnih sprememb na turizem so našli svoje mesto v več raziskavah. Upoštevajoč njihove rezultate je turizem v Alpah potrebno ponovno pretehtati in tako javne kot tudi zasebne ustanove soočiti z izzivi prihodnjega razvoja, ki mora preseči tradicionalne vzorce zimskošportne in druge turistične dejavnosti, značilne za Alpe. Projekt bo zagotovil zanesljivo znanje o različnih vidikih vpliva podnebnih sprememb na turizem v Alpah, ga približal zainteresiranim ciljnim skupinam ter oblikoval konkretne prilagoditvene strategije, ki jih bomo preizkusili v izbranih območjih.

Rezultati

Zaključna publikacija projekta ClimAlpTour:

- slovenska različica,
- angleška različica,
- nemška različica,
- italijanska različica,
- francoska različica.
 

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Regione Veneto, Venezia (Region of Veneto - Directorate for Forest and Mountain Economy, Benetke) • Universität Innsbruck, Innsbruck (Univerza v Innsbrucku, Innsbruck) • United Nation Environment Programme in Vienna, Wien (Okoljski program Združenih narodov na Dunaju, Dunaj) • Hochschule für Technik Rapperswil, Forschungstelle für Freizeit, Tourismus und Landschaft, Institut für Landschaft und Freiraum, Rapperswil (Visoka tehniška šola Rapperswil, Raziskovalno središče za prosti čas, turizem in pokrajino, Inštitut za pokrajino • Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur, Institut für Tourismus- und Freizeitforschung, Chur (Visoka šola za tehniko in gospodarstvo Chur, Inštitut za turizem in preučevanje prostega časa, Chur) • Haute école spécialisée de Suisse occidentale Valais, Institut Economie & Tourisme, Sierre (Visoka šola za aplikativne znanosti zahodne Švice, Valais, Inštitut za ekonomijo in turizem, Sierre) • Alpenforschungsinstitut GmbH, Garmisch-Partenkirchen (Inštitut za raziskovanje Alp, Garmisch-Partenkirchen) • Hochschule München, Fakultät für Tourismus, München (Visoka šola v Münchnu, Turistična fakulteta, München) • Institut de la Montagne - Universitè de Savoie, Le Bourget du Lac (Inštitut za preučevanje gora – Univerza v Savoji, Le Bourget du Lac) • EURAC Accademia Europea di Bolzano, Bolzano/Bozen (Evropska akademija v Bolzanu, Bolzano/Bozen) • Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma (Italijansko ministrstvo za okolje, ozemlje in morje, Rim) • Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Piemonte, Torino (Nacionalno združenje gorskih občin, skupnosti in ustanov, Torino) • Istituto per l'Ecologia e l'Economia Applicate alle Aree Alpine, Milano (Inštitut za ekologijo in aplikativno ekonomijo alpskih območij, Milano) • Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Territorio Ambiente e Opere pubbliche, Direzione Ambiente Aosta, Valle d´Aosta (Avtonomna pokrajina Valle d'Aosta, Direktorat za prostor, Valle d'Aosta • Regione Autonoma valle d'Aosta, Direzione Turismo, Saint-Christophe (Avtonomna pokrajina Valle d'Aosta, Direktorat za turizem, Saint-Christophe) • World Wide Fund for Nature, Roma (Vsesvetovni sklad za naravo, Rim)

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

Alpe • podnebne spremembe • turizem • prilagoditvene strategije