Pomočnik predstojnika

Telefon:
01 4706 548
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije in sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
magister prava, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2009

Raziskovalna področja

regionalno planiranje, regionalni razvoj, regionalna politika, prostorsko planiranje, ekonomska geografija, participativno planiranje

Ostale dejavnosti

 

 

Izbrane publikacije

- Nared, J. 2020: Regional development in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. 
- Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J. 2020: Slovenian economy. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature.
- Bole, D., Goluža, M., Tiran, J., Kumer, P., Topole, M., Nared, J. 2020: The settlement system in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. 
- Nared, J. (ur.) 2019: Transforming European metropolitan regions: smart mobility for better liveability. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC.
- Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A. 2019. Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Založba ZRC, Ljubljana.
- Nared, J. 2018: Local self-government reforms in Slovenia: discourse on centrality and peripherality. Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, Cham: Springer Nature.
- Rus, P; Nared, J., Bojnec, Š. 2018: Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana urban region. Acta geographica Slovenica 58-2. 
- Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9.
- Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2. 
- Nared. J., Razpotnik Visković, N. 2016: Somestja v Sloveniji. Geografski vestnik 88-2. 
 

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

SMART-MR (INTERREG • 1. april 201631. marec 2021)

Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja (ciljni raziskovalni program • 1. april 201830. november 2019)

Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201631. marec 2018)

Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni raziskovalni projekt • 7. september 201524. marec 2016)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

CATCH_MR (aplikativni projekt • 1. januar 201031. december 2012)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001