Pomočnik predstojnika
Vodja Oddelka za humano geografijo

Telefon:
01 200 27 16
Faks:
01 200 27 34
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije in sociologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
magister prava, Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici, 2009

Raziskovalna področja
regionalni razvoj, regionalna politika, regionalno planiranje, ekonomska geografija, politična geografija

Ostale dejavnosti
član Strokovnega odbora bienalnega simpozija Slovenski regionalni dnevi
član statističnega sosveta za regionalno statistiko pri Statističnemu uradu Republike Slovenije
sourednik zbirk Regionalni razvoj in CAPACities
član uredniškega odbora Acte geographice Slovenice
ambasador Regional Studies Association za Slovenijo
član Odbora za gospodarstvo Regionalnega razvojnega sveta Ljubljanske urbane regije
upravnik Geografskega obzornika (2003–2004)
član uredniškega odbora Geografskega obzornika (2003–2004)
član Komisije za tisk Zveze geografskih društev Slovenije (2003–2004)
član Finančno-gospodarske komisije Zveze geografskih društev Slovenije (2003–2004)
član organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2004–2007)
sourednik zbirke Geografski informacijski sistemi v Sloveniji (2004–2007)
 

 

Izbrane publikacije

Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Georitem 20. Ljubljana.
Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2012: Moving people : towards sustainable mobility in European metropolitan regions. Potsdam.
Bole, D., Gabrovec, M., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Integrated planning of public passenger transport between the city and the region: the case of Ljubljana = Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa med mestom in regijo na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica 52-1. Ljubljana.
Zumaglini, M., Nared, J., Alfarè, L., Razpotnik Visković, N., Urbanc, M. 2008: Participation process in regional development : DIAMONT's perspective. Arbeitshefte 52, (DIAMONT, vol. 6). Bolzano.
Nared, J. 2007: Prostorski vplivi slovenske regionalne politike. Geografija Slovenije 16. Ljubljana.
Ravbar, M., Bole, D., Nared, J. 2005: A creative milieu and the role of geography in studying the competitiveness of cities: the case of Ljubljana = Ustvarjalno okolje in vloga geografije pri proučevanju konkurenčnosti mest: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica 45-2. Ljubljana.
 

 

Vse publikacije (COBISS) >>

Priznanja in nagrade

Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001