Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Wiki za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja
Kratica:
WIKIAlps
Sodelavci:
, ,
, , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. oktober 2013–31. december 2014
Šifra:
13-5-1-IT
Opis

Projekt WIKIAlps bo osvetlil prostorski razvoj Alp z vidika sinergij med projekti prednostnih področij »Vključujoča rast« in »Učinkovitost virov ter upravljanje ekosistemov«. Medsebojno bo povezal rezultate posameznih projektov ter relevantnim akterjem ponudil usklajena orodja za izvajanje ukrepov prostorskega razvoja in upravljanja.
Ključne aktivnosti in orodja projekta so:
- dve mednarodni delavnici za oris skupnih izzivov in potreb;
- wikipedija za predstavitev izbranih projektnih rezultatov z namenom čimprejšnjega zagotavljanja operativnih informacij relevantnim deležnikom;
- vodnički za odločevalce, kako projektne rezultate vključiti v planerske postopke;
- priporočila na področju prostorskega razvoja, namenjena odločevalcem, državnim uradnikom, raziskovalcem …

 

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Fondazione Montagna Sicura, Courmayeur, Italija • ifuplan – Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung, München, Nemčija • Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, Grenoble, Francija • Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung, Innsbruck, Avstrija • Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, Bern, Švica

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

prostorski razvoj • Alpe • vključujoča rast • upravljanje naravnih virov • upravljanje ekosistemov