Basic information
Original title:
Wiki za kapitalizacijo projektov s področja prostorskega razvoja
Acronym:
WIKIAlps
Researchers involved:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
 
Duration:
1 October 2013–31 December 2014
Code:
13-5-1-IT
Description

Projekt WIKIAlps bo osvetlil prostorski razvoj Alp z vidika sinergij med projekti prednostnih področij »Vključujoča rast« in »Učinkovitost virov ter upravljanje ekosistemov«. Medsebojno bo povezal rezultate posameznih projektov ter relevantnim akterjem ponudil usklajena orodja za izvajanje ukrepov prostorskega razvoja in upravljanja.
Ključne aktivnosti in orodja projekta so:
- dve mednarodni delavnici za oris skupnih izzivov in potreb;
- wikipedija za predstavitev izbranih projektnih rezultatov z namenom čimprejšnjega zagotavljanja operativnih informacij relevantnim deležnikom;
- vodnički za odločevalce, kako projektne rezultate vključiti v planerske postopke;
- priporočila na področju prostorskega razvoja, namenjena odločevalcem, državnim uradnikom, raziskovalcem …

 

Lead partner

Project manager

Project manager at ZRC

Partners

Fondazione Montagna Sicura, Courmayeur, Italija • ifuplan – Institut für Umweltplanung und Raumentwicklung, München, Nemčija • Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, Grenoble, Francija • Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung, Innsbruck, Avstrija • Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, Bern, Švica

Funded by

Keywords

prostorski razvoj • Alpe • vključujoča rast • upravljanje naravnih virov • upravljanje ekosistemov