Janez Nared, PhD

Senior Research Associate, Assistant Director+386 1 470 65 48

janez.nared@zrc-sazu.siEducation
B. Sc. in Geography and Sociology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2001
Ph. D. in Geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, 2007
M. A. in law, European Law School, Nova Gorica, 2009

Research fields
regional planning, regional development, regional policy, spatial planning, economic geography, participatory planning

Other activities

Faculty of Arts Prešeren Award for students, University of Ljubljana, 2001

 

- Nared, J. 2020: Regional development in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. 
- Nared, J., Bole, D., Razpotnik Visković, N., Tiran, J. 2020: Slovenian economy. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature.
- Bole, D., Goluža, M., Tiran, J., Kumer, P., Topole, M., Nared, J. 2020: The settlement system in Slovenia. The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature. 
- Nared, J. (ur.) 2019: Transforming European metropolitan regions: smart mobility for better liveability. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC.
- Nared, J., Hudoklin, J., Kavaš, D., Zavodnik Lamovšek, A. 2019. Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni. Založba ZRC, Ljubljana.
- Nared, J. 2018: Local self-government reforms in Slovenia: discourse on centrality and peripherality. Nature, tourism and ethnicity as drivers of (de)marginalization: insights to marginality from perspective of sustainability and development, Cham: Springer Nature.
- Rus, P; Nared, J., Bojnec, Š. 2018: Forms, areas, and spatial characteristics of intermunicipal cooperation in the Ljubljana urban region. Acta geographica Slovenica 58-2. 
- Gabrovec, M., Komac, B., Kozina, J., Polajnar Horvat, K., Nared, J., Smrekar, A., Topole, M., Urbanc, M. 2017: Triglav National Park, Slovenia, and its contribution to regional development. Eco.mont 9.
- Nared, J., Bole, D., Breg Valjavec, M., Ciglič, R., Goluža, M., Kozina, J., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Rus, P., Tiran, J., Černič Istenič, M. 2017: Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57-2. 
- Nared. J., Razpotnik Visković, N. 2016: Somestja v Sloveniji. Geografski vestnik 88-2. 

Geography of Slovenia - national research programme (research programme • 01. january 2015 - 31. december 2021)
SMART-MR (interreg • 01. april 2016 - 31. march 2021)
Integrative Approach to Transport Corridors and Transport Nodes Development (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. september 2021 - 31. august 2024)
CAPACities (aplikativni • 01. october 2008 - 31. march 2011)
CATCH_MR (aplikativni • 01. january 2010 - 31. december 2012)
CHERPLAN (aplikativni • 01. january 2011 - 31. december 2013)
WIKIAlps (aplikativni • 01. october 2013 - 31. december 2014)
Celovita demografska analiza s projekcijami za podeželska in urbana območja (crp • 01. april 2018 - 30. november 2019)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. march 2016)
Model of joined physical and development planning at the regional level (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. october 2016 - 31. march 2018)