Telefon:
01 470 63 52
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz sociologije kulture in filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
magisterij iz varstva naravne dediščine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015

Raziskovalna področja
pokrajine, ekosistemske storitve, trajnostni razvoj, skupni viri, skupno, skupnostne prakse, skupnostno upravljanje, prožnost, dediščina
 
Ostale dejavnosti
- članica nevladne organizacije strokovnjakov za evropske kulturne in kmetijske pokrajine EUCALAND (2019‒) 
- članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica (2020‒) 
- članica Partnerstva za ekosistemske storitve - ESP in predstavnica Slovenske nacionalne mreže ESP
- članica Skupine za ekosistemske storitve - SOES
- članica Mednarodnega združenja za proučevanje skupnega - IASC
- članica Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje
- članica uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem 

 

 

 

Izbrane publikacije

KNJIGE

- Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J., Halilović, N. 2019: Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Ljubljana: Založba ZRC.
- Šmid Hribar, M. 2016: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 27. Ljubljana.
 

IZBRANI ČLANKI

- Rodela R., Tucker C.M., Šmid Hribar M., Sigura M., Bogataj N., Urbanc M., Gunya A. 2019: Intersections of ecosystem services and common-pool resources literature: An interdisciplinary encounter. Environmental Science and Policy 94, 72–81.
- Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019: Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2.
- Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020: Land use in Slovenia. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Urbanc, M., Šmid Hribar, M., Kumer, P. 2020: Culture in Slovenia. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Šmid Hribar, M., Kozina, J., Bole, D., Urbanc, M. 2018: Javno dobro, skupni viri in skupno: Vpliv zgodovinske zapuščine na sodobno dojemanje v Sloveniji kot tranzicijski družbi. Urbani izziv, 29(1):43-55.    doi: 10.5379/urbani-izziv-2018-29-01-004
- Burkhard, B., Maes, J., Potschin-Young, M., Santos-Martín, F., Geneletti, D., Stoev, P., Kopperoinen, L., Šmid Hribar, M., et al. 2018: Mapping and assessing ecosystem services in the EU-Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3: e29153, doi: 10.3897/oneeco.3.e291
- Šmid Hribar, M., Bole, D., Urbanc, M. 2015: Public And Common Goods in the Cultural Landscape. Geografski vestnik 87-2.
- Šmid Hribar, M., Geršič, M., Pipan, P., Repolusk, P., Tiran, J., Topole, M., Ciglič, R. 2017: Cultivated terraces in Slovenian landscapes. Acta geographica Slovenica, 57-2, 83–97. 
- Šmid Hribar, M., Bole, D., Pipan, P. 2015. Sustainable heritage management: Social, economic and other potentials of culture in local development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188, 103 – 110.
- Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š. 2013: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta Geografica Slovenica 53–2.
- Šmid Hribar, M. 2011: Kulturni vidiki drevesne dediščine. Glasnik Slovenskega. Etnološkega društva.
Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (INTERREG • 1. marec 202031. avgust 2022)

LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja (INTERREG • 1. november 201930. junij 2021)

Nadgradnja metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine (ciljni raziskovalni projekt • 1. april 201831. marec 2020)

Ostali projekti >>

Ključne besede

landscape studies • land use • ecosystem services • sustainable development • common-pool resources • commons • collective actions • community-based management • resilience • heritage 

Priznanja in nagrade

Diploma odličnosti: Socialno-ekonomski inovator – Črno morje in Podonavje, pod okriljem Evropske komisije - DG MARE ob evropskem dnevu pomorstva v Romuniji, 2019 • 2. mesto na video natečaju Transnacionalnega programa Podonavja, 2019 • posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015 • prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • LIDA 2006: prva nagrada za raziskovalni poster »End-users and their impact on digital repositories«