Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz sociologije kulture in filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
magisterij iz varstva naravne dediščine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015

Raziskovalna področja
kulturne pokrajine, ekosistemske storitve, tradicionalno ekološko znanje, skupno dobro, trajnostni razvoj, naravna in kulturna dediščina, zavarovana območja, drevesna dediščina

Ostale dejavnosti
- članica uredniškega odbora in vsebinska koordinatorka Digitalne enciklopedije naravne in kulturne dediščine - DEDI
- članica uredniškega odbora Časopisa za likovne in vizualne umetnosti in kulturo St'Art

Izbrane predstavitve in predavanja
- Trajnostno upravljanje s kulturnimi vrednotami pri razvoju podeželja. Predavanje na posvetu in okrogli mizi. »Nesnovna kulturna dediščina kot poslovna priložnost«, Bovec, 24. 4. 2014 (soavtorja P. Pipan in D. Bole).
- SY_CULTour GUIDELINES for the management of cultural values in rural areas. Predavanje na konferenci. »Cultural values and tourism development in rural areas», Heraklion, Kreta, Grčija, 17. 10. 2013.
- Turning Landscapes into an Open-air Classroom: The Case Study of the Ljubljansko Barje Landscape Park. Predavanje na zaključni konferenci mednarodnega projekta 2Bparks, Taglio di Po, Italija, 14. 6. 2013.
 

Izbrane publikacije

 

 

 

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Terasirane pokrajine (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • LIDA 2006: prva nagrada za raziskovalni poster »End-users and their impact on digital repositories«