Dr. Mateja Šmid Hribar


+386 1 470 63 52

mateja.smid@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz sociologije kulture in filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
magisterij iz varstva naravne dediščine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015

Raziskovalna področja
pokrajine, ekosistemske storitve, trajnostni razvoj, skupni viri, skupno, skupnostne prakse, skupnostno upravljanje, prožnost, dediščina
 
Ostale dejavnosti
- članica odbora nevladne organizacije strokovnjakov za evropske kulturne in kmetijske pokrajine EUCALAND (2019‒) 
- članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica (2020‒) 
- članica Partnerstva za ekosistemske storitve - ESP in predstavnica Slovenske nacionalne mreže ESP
- članica Skupine za ekosistemske storitve - SOES
- članica Mednarodnega združenja za proučevanje skupnega - IASC
- članica Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje
- članica uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem 

 

 

 

mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013
posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015
prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015
LIDA 2006: prva nagrada za raziskovalni poster »End-users and their impact on digital repositories«
2. mesto na video natečaju Transnacionalnega programa Podonavja, 2019
Diploma odličnosti: Socialno-ekonomski inovator – Črno morje in Podonavje, pod okriljem Evropske komisije - DG MARE ob evropskem dnevu pomorstva v Romuniji, 2019

KNJIGE

- Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J., Halilović, N. 2019: Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Ljubljana: Založba ZRC.
- Šmid Hribar, M. 2016: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 27. Ljubljana.
 

IZBRANI ČLANKI

- Šmid Hribar, M., Hori, K., Urbanc, M., Saito, O., Zorn, M. 2023: Evolution and new potentials of landscape commons: insights from Japan and Slovenia. Ecosystem services 59, 101499. DOI: 10.1016/j.ecoser.2022.101499.
- Šmid Hribar, M., Japelj, A., Vurunić, S. 2021: Sistematično kartiranje raziskav o ekosistemskih storitvah v Sloveniji. Geografski vestnik 93(1):9-62.
- Steger, C., Klein, J.A., Reid, R.S., Lavorel, S., Tucker, C., Hopping, K.A., Marchant, R., Teel, T., Cuni-Sanchez, A., Dorji, T., Greenwood, G., Huber, R., Kasam, K.-A., Kreuer, D., Nolin, A., Russell, A., Sharp, J.L., Šmid Hribar, M., Thorn, J.P.R., Grant, G., Mahdi, M., Moreno, M., Waiswa, D. 2021: Science with Society: Evidence-based Guidance for Best Practices in Environmental Transdisciplinary Work. Global Environmental Change 68, 102240.
- Urbanc, M., Šmid Hribar, M. 2021: Livek: A mountainous border area's transformation from a ski paradise to a resilient community. V: Martinez, G. (ed). Culture and climate resilience: perspectives from Europe, Palgrave Studies in Climate Resilient Societies. Cham.
- Rodela R., Tucker C.M., Šmid Hribar M., Sigura M., Bogataj N., Urbanc M., Gunya A. 2019: Intersections of ecosystem services and common-pool resources literature: An interdisciplinary encounter. Environmental Science and Policy 94, 72–81.
- Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019: Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2.
- Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020: Land use in Slovenia. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Urbanc, M., Šmid Hribar, M., Kumer, P. 2020: Culture in Slovenia. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Šmid Hribar, M., Kozina, J., Bole, D., Urbanc, M. 2018: Javno dobro, skupni viri in skupno: Vpliv zgodovinske zapuščine na sodobno dojemanje v Sloveniji kot tranzicijski družbi. Urbani izziv, 29(1):43-55.    doi: 10.5379/urbani-izziv-2018-29-01-004
- Burkhard, B., Maes, J., Potschin-Young, M., Santos-Martín, F., Geneletti, D., Stoev, P., Kopperoinen, L., Šmid Hribar, M., et al. 2018: Mapping and assessing ecosystem services in the EU-Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3: e29153, doi: 10.3897/oneeco.3.e291
- Šmid Hribar, M., Bole, D., Urbanc, M. 2015: Public And Common Goods in the Cultural Landscape. Geografski vestnik 87-2.
- Šmid Hribar, M., Geršič, M., Pipan, P., Repolusk, P., Tiran, J., Topole, M., Ciglič, R. 2017: Cultivated terraces in Slovenian landscapes. Acta geographica Slovenica, 57-2, 83–97. 
- Šmid Hribar, M., Bole, D., Pipan, P. 2015. Sustainable heritage management: Social, economic and other potentials of culture in local development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188, 103 – 110.
- Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š. 2013: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta Geografica Slovenica 53–2.
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
SELINA – Znanost za na dokazih temelječe in trajnostne odločitve o naravnem kapitalu (raziskovalni • 01. julij 2022 - 30. junij 2027)
SHARED GREEN DEAL - Družbene in humanistične vede za doseganje odgovornega, pravičnega in želenega Zelenega dogovora (raziskovalni • 01. februar 2022 - 28. februar 2027)
NatGuidES - Identifikacija, ovrednotenje in kartiranje ekosistemskih storitev naravovarstveno pomembnejših območij v Sloveniji (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2021 - 30. september 2023)
ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij (interreg • 01. marec 2020 - 31. avgust 2022)
LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja (interreg • 01. november 2019 - 30. junij 2022)
MEDFEST (interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
AgriGo4Cities - Urbano kmetijstvo za spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost (interreg • 01. januar 2017 - 30. junij 2019)
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
Esmeralda (aplikativni_raziskovalni • 01. februar 2015 - 31. julij 2018)
Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 31. marec 2018)
Priprava strokovnih izhodišč za turistično in rekreacijsko rabo gozdov (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2016 - 30. september 2018)
Terasirane pokrajine (aplikativni_raziskovalni • 01. julij 2011 - 31. december 2015)
WIKIAlps (aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
SY_CULTour (aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
2Bparks - Ustvarjalno trajnostno gospodarjenje, trženje po meri območja in okoljska vzgoja o parkih (aplikativni • 01. julij 2010 - 30. junij 2013)
Nadgradnja metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. april 2018 - 31. marec 2020)
Izdelava ocene obremenjenosti gozdnega dela Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (aplikativni • 28. julij 2009 - 15. september 2010)
Ključne besede
heritage
resilience
community-based management
collective actions
commons
common-pool resources
sustainable development
ecosystem services
land use
landscape studies