Telefon:
01 470 63 52
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz sociologije kulture in filozofije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
magisterij iz varstva naravne dediščine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2008
doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2015

Raziskovalna področja
pokrajine, pokrajinska ekologija, ekosistemske storitve, trajnostni razvoj, skupni viri, skupno, skupnostne prakse, estetika pokrajine, naravna in kulturna dediščina, zavarovana območja

Ostale dejavnosti
- članica Partnerstva za ekosistemske storitve - ESP in predstavnica Slovenske nacionalne mreže ESP
- članica Skupine za ekosistemske storitve - SOES
- članica Mednarodnega združenja za proučevanje skupnega - IASC
- članica Partnerstva za ohranitev in popularizacijo kraške suhozidne gradnje
- članica uredniškega odbora in vsebinska koordinatorka Digitalne enciklopedije naravne in kulturne dediščine - DEDI
- članica uredniškega odbora knjižnih zbirk Geografija Slovenije in Georitem 

 

 

 

Izbrane publikacije

KNJIGE

- Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J., Halilović, N. (2019). Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Ljubljana: Založba ZRC.
- Šmid Hribar, M. 2016: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 27. Ljubljana.
 

IZBRANI ČLANKI

- Rodela R., Tucker C.M., Šmid Hribar M., Sigura M., Bogataj N., Urbanc M., Gunya A. 2019: Intersections of ecosystem services and common-pool resources literature: An interdisciplinary encounter. Environmental Science and Policy 94, 72–81.
- Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2019: Assessment of land-use changes and their impacts on ecosystem services in two Slovenian rural landscapes. Acta Geographica Slovenica 59-2.
- Gabrovec, M., Kumer, P., Ribeiro, D., Šmid Hribar, M. 2020: Land use in Slovenia. In: Perko D., Ciglič R., Zorn M. (eds) The Geography of Slovenia. World Regional Geography Book Series. Springer, Cham
- Šmid Hribar, M., Kozina, J., Bole, D., Urbanc, M. 2018: Javno dobro, skupni viri in skupno: Vpliv zgodovinske zapuščine na sodobno dojemanje v Sloveniji kot tranzicijski družbi. Urbani izziv, 29(1):43-55.    doi: 10.5379/urbani-izziv-2018-29-01-004
- Burkhard, B., Maes, J., Potschin-Young, M., Santos-Martín, F., Geneletti, D., Stoev, P., Kopperoinen, L., Šmid Hribar, M., et al. 2018: Mapping and assessing ecosystem services in the EU-Lessons learned from the ESMERALDA approach of integration. One Ecosystem 3: e29153, doi: 10.3897/oneeco.3.e291
- Šmid Hribar, M., Bole, D., Urbanc, M. 2015: Public And Common Goods in the Cultural Landscape. Geografski vestnik 87-2.
- Šmid Hribar, M., Geršič, M., Pipan, P., Repolusk, P., Tiran, J., Topole, M., Ciglič, R. 2017: Cultivated terraces in Slovenian landscapes. Acta geographica Slovenica, 57-2, 83–97. 
- Šmid Hribar, M., Bole, D., Pipan, P. 2015. Sustainable heritage management: Social, economic and other potentials of culture in local development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188, 103 – 110.
- Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š. 2013: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta Geografica Slovenica 53–2.
- Šmid Hribar, M. 2011: Kulturni vidiki drevesne dediščine. Glasnik Slovenskega. Etnološkega društva.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Nadgradnja metodologije določanja območij nacionalne prepoznavnosti krajine (ciljni raziskovalni projekt • 1. april 201831. marec 2020)

MEDFEST (INTERREG • 1 november 201631 oktober 2019)

AgriGo4Cities - Urban agriculture for changing cities: governance models for better institutional capacities and social inclusion (INTERREG • 1 januar 201730 junij 2019)

Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami (temeljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201430. september 2017)

Esmeralda (aplikativni raziskovalni projekt • 1 februar 201531 julij 2018)

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201631. marec 2018)

Terasirane pokrajine (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

2Bparks (aplikativni projekt • 1. julij 201030. junij 2013)

Digitalna enciklopedija dediščine (raziskovalni projekt • 1. julij 200930. september 2010)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

Krajinski park Rožnik (aplikativni projekt • 28. julij 200915. september 2010)

Priznanja in nagrade

prva nagrada za Okljuk – Interpretacijski poligon kot orodje za razumevanje kulturne pokrajine, mednarodni natečaj za krajine E-cLiC: Landscape and possibilities (kategorija C – širša javnost), 2015 • posebna omemba Europa Nostra žirije za Akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh« v kategoriji »Izobraževanje, 2015 • mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013 • LIDA 2006: prva nagrada za raziskovalni poster »End-users and their impact on digital repositories« • Diploma odličnosti: Socialno-ekonomski inovator – Črno morje in Podonavje, pod okriljem Evropske komisije - DG MARE ob evropskem dnevu pomorstva v Romuniji, 2019 • 2. mesto na video natečaju Transnacionalnega programa Podonavja, 2019