Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Sredozemska kulinarično dediščinska izkušnja: kako ustvariti trajnostne turistične destinacije
Kratica:
MEDFEST
Sodelavci:
, , , , , , , , , ,
 
Trajanje:
1. november 2016–31. oktober 2019
Opis

Splošni namen projekta MEDFEST je ustvariti nove strategije ali izboljšati obstoječe, ki se nanašajo na trajnostni razvoj turizma, povezanega z lokalno kulinarično ponudbo. Glavni cilj projekta je razvoj trajnostnih kulinaričnih doživetij, predvsem na podeželskem obalnem zaledju, kot pomembnih spodbujevalcev "alternativnih" in trajnostnih turističnih destinacij v Sredozemlju. Trajnostna kulinarična doživetja so alternativni turistični proizvodi, povezani s tradicijo, lokalno pridelavo in okoljem, ter so kot taka privlačna za turiste. Cilj trajnostne turistične ponudbe ni samo pritegniti nove obiskovalce, ampak tudi izboljšati gospodarske dejavnosti izven sezone, spodbujati socialni razvoj podeželskih območij obalnega zaledja in zaščiti kulinarično dediščino ter ozaveščati o pomenu lokalne proizvodnje, predelave hrane in s tem povezanih znanj. Splošni cilj projekta MEDFEST bo v celoti prispeval k programskemu cilju 3.1, in sicer okrepiti razvoj trajnostnega obalnega in pomorskega turizma v Sredozemlju.

MEDFEST mora:
- ustvariti orodja za krepitev trajnostnih turističnih destinacij s pomočjo kulinarične dediščine;
- spodbujati oblikovanje osmih novih trajnostnih turističnih destinacij v Sredozemlju;
- razviti skupno čezmejno strategijo o upravljanju in načrtovanju kulinaričnega turizma v Sredozemlju.

    

Nekaj fotografij iz projektnega zagonskega sestanka, ki je potekal v Ljubljani (29–30 november 2016)

Uradna stran projekta MEDFEST: https://medfest.interreg-med.eu

Vodilni partner

Vodja projekta na ZRC

Finančni vir

Interreg Mediteran

Ključne besede

Mediteran • obalno zaledje • kulinarična izkušnja • trajnostni turizem