Vodja knjižnice

Telefon:
+386 1 470 63 55
Faks:
+386 1 425 77 93
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1985.
magisterij iz fizične geografije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1991.
doktorat iz regionalne geografije, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 1995.

Raziskovalna področja
regionalna geografija, geografska regionalizacija, geografija podeželja, geoekologija, geografija rabe tal, naravna in kulturna dediščina.

Ostale dejavnosti
- vodja geografske specialne knjižnice GIAM ZRC SAZU (od l. 1996 – danes),
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Geografija Slovenije (2013 – danes),
- članica uredniškega odbora knjižne zbirke Georitem (2013 – danes),
- tajnica Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije (1997‑2011),
- članica uredniškega odbora Geografskega obzornika (1999‑2002)
- tajnica Zveze geografov Slovenije (1987‑1989).

 

Izbrane publikacije

- Topole, M. 2003: Geografija Občine Moravče. Geografija Slovenije 7.
- Topole, M. 1998: Mirnska dolina, Regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem. ZRC 21.
- Topole, M. 2002: Fizičnogeografsko vrednotenje podeželskega prostora za kmetijstvo in pozidavo. Dela 18.
- Bole, D., Petek, F., Ravbar, M., Repolusk, P., Topole, M. 2007: Spremembe pozidanih zemljišč v slovenskih podeželskih naseljih. Georitem 5.
- Topole, M. 2009: Turistični potencial demografsko ogroženega območja Jurklošter. Acta geographica Slovenica 49‑1.
- Topole, M., Bole, D., Petek, F., Repolusk, P. 2006: Prostorske in funkcijske spremembe pozidanih zemljišč v izbranih slovenskih podeželskih naseljih po letu 1991. Acta geographica Slovenica 46‑2.
- Topole, M., Zorn, M. 2010: Naravnogeografske značilnosti Občine Idrija.Na prelomnici: razvojna vprašanja Občine Idrija. CAPAcities 1.
- Bregar, M., Koščak, M., Marin, M., Repše, R., Topole, M., Zupan, J., Dvornik., R., Papež, M., Kapus., M. 1996: Šentruperska mikroregija, Razvojni projekt Celostni razvoj podeželja in obnova vasi/CRPOV za naselje Šentrupert z okolico.
- Topole, M. 1986: Analiza razvojnih možnosti za planinsko pašništvo in počitniška bivališča na Pokljuki. Geografski vestnik 58.
- Topole, M. 2012: Mala kmečka kovačija pr' Jevaniš', Gorenja Kanomlja, Slovenija. Sycultour, dokumentarni film.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega (raziskovalni program • 1. januar 201931. december 2024)

ECOVINEGOALS - Ekološki vinogradi kot primer upravljanja in praks za pokrajinske strategije (INTERREG • 1. marec 202031. avgust 2022)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

CAPACities (aplikativni projekt • 1. oktober 200831. marec 2011)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

Naravni pokrajinski tipi Slovenije (temeljni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Plaketa Občine Moravče za monografijo Geografija občine Moravče, 2004. • Melikovo priznanje za mladega znanstvenika za doktorsko nalogo in monografijo Mirnska dolina, Zveza geografov Slovenije, 1999 • Prešernova nagrada za diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1986. • Kidričeva nagrada za dodiplomski študij, Univerza v Ljubljani 1986