Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management
Sodelavci:
, , , , , ,
 
Trajanje:
1. januar 2011–31. december 2013
Opis

Projekt CHERPLAN je namenjen razvoju in uporabi okolju prijaznih skupnih pristopov in novih tehnik v načrtovanju in upravljanju z zgodovinskimi urbanimi in ruralnimi naselji in posebnostmi v Jugovzhodni Evropi po priporočilih Konvencije o kulturni dediščini. Projekt je v svojem izhodišču namenjen vzpostavitvi modela upravljanja območij z bogato kulturno dediščino, pri čemer je temeljni poudarek namenjen okoljski infrastrukturi in okoljskemu načrtovanju. Običajno se na tovrstnih območjih pojavlja navzkrižje interesov med sistemom zaščite kulturne dediščine, ki lokalnemu okolju postavlja določene omejitve, ter potrebo lokalnega okolja po razvoju in modernizaciji. Končni cilj projekta je sistematična obdelava temeljnih segmentov upravljanja tovrstnih območij v Jugovzhodni Evropi ter priprava modela upravljanja, pripravljeno pa bo tudi pismo o nameri, ki ga bodo podpisala pristojna ministrstva z namenom uveljavitve projektnih izhodišč na medvladni ravni držav Jugovzhodne Evrope. Hkrati se bodo partnerji posvetili uravnoteženju med ohranjanjem kulturne dediščine in družbeno-ekonomskim razvojem z namenom zagotoviti trajnost, zaščito kulturne identitete in izboljšavo življenjskega okolja. Projekt se navezuje na novo strategijo trajnostnega razvoja v Občini Idrija, ki je eno izmed pilotnih območij projekta, kjer bo mogoče neposredno uporabiti in preveriti prispevek projekta v praksi.

170

 

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Instituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Rim, Italija • Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz, Dunaj, Avstrija • Gemeinde Hallstatt, Hallstatt, Avstrija • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Pokrajina Zahodna Grčija), Grčija • Občina Idrija, Idrija, Slovenija • Министерство за култура (Ministerstvo za kultura), Skopje, Makedonija • Ministarstvo kulture, Podgorica, Črna gora • Ministrstvo za kulturo, turizem, mladino in šport, Tirana, Albanija • UNESCO BRESCE, Italija • Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Dunaj, Avstrija

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ključne besede

kulturne vrednote • kulturna dediščina • podeželje • manj razvita območja • regionalni razvoj • okoljsko načrtovanje • Jugovzhodna Evropa