CHERPLAN

Osnovni Podatki

 • Vodja programa na ZRC

  Dr. Janez Nared
 • Naslov v izvirniku

  Enhancement of Cultural Heritage through Environmental Planning and Management

 • Sodelavci

  Dr. Mateja Breg Valjavec, Dr. Bojan Erhartič (1979-2013), Dr. Primož Pipan, Peter Repolusk, Dr. Petra Rus, Dr. Mateja Šmid Hribar, Dr. Manca Volk Bahun
 • Trajanje programa

  01. januar 2011 – 31. december 2013
 • Vodilni partner

  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Videm, Italija

 • Vodja programa

  Serena Cutrano

 • Partnerji

  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Dunaj, Avstrija, Ministrstvo za kulturo, turizem, mladino in šport, Tirana, Albanija, UNESCO BRESCE, Italija, Ministarstvo kulture, Podgorica, Črna gora, Občina Idrija, Idrija, Slovenija, Министерство за култура (Ministerstvo za kultura), Skopje, Makedonija, Gemeinde Hallstatt, Hallstatt, Avstrija, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος (Pokrajina Zahodna Grčija), Grčija, Universität für Bodenkultur Wien - Institut für Siedlungswasserbau, Industriewa…, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Instituto di Geologia Ambientale e Geoinge…
Opis

Projekt CHERPLAN je namenjen razvoju in uporabi okolju prijaznih skupnih pristopov in novih tehnik v načrtovanju in upravljanju z zgodovinskimi urbanimi in ruralnimi naselji in posebnostmi v Jugovzhodni Evropi po priporočilih Konvencije o kulturni dediščini. Projekt je v svojem izhodišču namenjen vzpostavitvi modela upravljanja območij z bogato kulturno dediščino, pri čemer je temeljni poudarek namenjen okoljski infrastrukturi in okoljskemu načrtovanju. Običajno se na tovrstnih območjih pojavlja navzkrižje interesov med sistemom zaščite kulturne dediščine, ki lokalnemu okolju postavlja določene omejitve, ter potrebo lokalnega okolja po razvoju in modernizaciji. Končni cilj projekta je sistematična obdelava temeljnih segmentov upravljanja tovrstnih območij v Jugovzhodni Evropi ter priprava modela upravljanja, pripravljeno pa bo tudi pismo o nameri, ki ga bodo podpisala pristojna ministrstva z namenom uveljavitve projektnih izhodišč na medvladni ravni držav Jugovzhodne Evrope. Hkrati se bodo partnerji posvetili uravnoteženju med ohranjanjem kulturne dediščine in družbeno-ekonomskim razvojem z namenom zagotoviti trajnost, zaščito kulturne identitete in izboljšavo življenjskega okolja. Projekt se navezuje na novo strategijo trajnostnega razvoja v Občini Idrija, ki je eno izmed pilotnih območij projekta, kjer bo mogoče neposredno uporabiti in preveriti prispevek projekta v praksi.

170

 


Ključne povezave

Tip
Projekt

Tip projekta
aplikativni projekt

Ključne besede
kulturne vrednote
kulturna dediščina
podeželje
manj razvita območja
regionalni razvoj
okoljsko načrtovanje
Jugovzhodna Evropa