Dr. Primož Pipan


+386 1 470 63 59

primoz.pipan@zrc-sazu.si
Izobrazba

doktorat iz geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, 2011

diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004

Raziskovalna področja
dediščina, politična geografija, regionalna geografija, naravne nesreče, zemljepisna imena, geografija turizma

Ostale dejavnosti

Posebna omemba žirije nagrade Europa Nostra v kategoriji Izobraževanje, usposabljanje in ozaveščanje za akcijski načrt »Kulturna dediščina in razvoj podeželske skupnosti Črni Vrh«, 2015
Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije za delo v Društvu mladih geografov Slovenije in pripravo 12. letnega geografskega kongresa EGEA v Sloveniji leta 2000, 2001
Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, 2013
Kulturna pokrajina v precepu med javnim dobrim, zasebnimi interesi in politikami ( temeljni_raziskovalni • 01. oktober 2014 - 30. september 2017)
HEPNESS ( aplikativni • 01. januar 2017 - 31. december 2018)
Usklajeno upravljanje in povezovanje sredozemskih mokrišč ( interreg • 01. november 2016 - 30. april 2019)
MEDFEST ( interreg • 01. november 2016 - 31. oktober 2019)
Bright Future ( raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
TRANS BORDERS ( interreg • 01. junij 2017 - 31. maj 2020)
Dediščina na obrobjih: novi pogledi na dediščino in identiteto znotraj in onkraj nacionalnega ( research programme • 01. januar 2019 - 31. december 2024)
ECOVINEGOALS - Upravljanje in dejavnosti v ekoloških vinogradih kot podlaga za pripravo pokrajinskih strategij ( interreg • 01. marec 2020 - 31. avgust 2022)