Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Povezovanje obmejnih območij z vseevropskim prometnim omrežjem
Kratica:
TRANS-BORDERS
Sodelavci:
, , ,
 
Trajanje:
1. junij 2017–31. maj 2020
Šifra:
CE973
Opis

Cilj projekta je izboljšava prekomejnih povezav z javnim potniškimi prometom med obmejnimi regijami in vozlišči osrednjega evropskega prometnega omrežja. Namen je izboljšava železniških in avtobusnih povezav v obmejnih pokrajinah. Projekt temelji na treh stebrih: izboljšanem upravljanju, skupnem načrtovanju in uvedbi novih storitev. Strokovno izhodišče za dosego ciljev so analize prekomejnih prometnih tokov, med njimi smo posebej pozorni na dnevne in tedenske vozače na delo in v šolo. Delo poteka na dveh območjih, prvo je obmejno območje med Slovenijo in Avstrijo, drugo pa med Nemčijo, Poljsko in Češko.

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Amt der Kärntner Landesregierung • Województwo Dolnośląskie • KORID LK, spol. s r.o. • Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien GmbH • Gmina Miejska Bolesławiec • Verkehrsverbund Kärnten GmbH • RRA Koroška, regionalna razvojna agencija za Koroško, d.o.o.

Finančni vir

Interreg Srednja Evropa

Ključne besede

prekomejni javni potniški promet • vseevropsko prometno omrežje • obmejna območja