Telefon:
01 470 63 64
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1984
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1990
doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1995

Raziskovalna področja
prometna geografija (javni potniški promet), spreminjanje rabe in pokrovnosti tal, ledeniki, geomorfologija in regionalna geografija

Ostale dejavnosti
član uredniškega odbora revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik
član uredniškega odbora Geografskega vestnika,
član mednarodnega posvetovalnega odbora internetne revije za historično geografijo in okoljsko zgodovino Klaudyán,
predsednik Znanstvenega sveta ZRC SAZU (do 2012),
predsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
predsednik Zveze geografov Slovenije (do 2011),
član upravnega odbora komisije za spremembe rabe in pokrovnosti tal pri Mednarodni geografski zvezi,
član Strokovnega sveta Triglavskega narodnega parka.

Izbrane publikacije

Gabrovec, M., Kumer, P., 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta Geographica Slovenica, 59, 1, pp. 63-81.
Urbanc, M., Gabrovec M. 2005: Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2, Ljubljana.
Gabrovec, M., Zakšek, K.  2007: Krčenje Triglavskega ledenika v luči osončenosti. Dela 28, Ljubljana.
Gabrovec, M., Lep, M., Bole, D. 2007: Analysis of commuter responses to extensive changes in the supply of public transport - a case study of Dol pri Ljubljani, Slovenia. Slovak. Journal of civil engineering 15-1, Bratislava.
Gabrovec, M. 2008: Il ghiacciaio del Triglav (Slovenia) = The Triglav glacier. Bonardi, L.  (ur.). Ghiacciai montani e cambiamenti climatici nell' ultimo secolo, (Terra glacialis, Edizione speciale, = Special issue). Milano.
Gabrovec, M. Bole, D. 2009: Dnevna mobilnost v Sloveniji. Georitem 11. Ljubljana.
Gabrovec, M., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vpliv spremembe rabe tal na geomorfne procese v zadnjih stoletjih na primeru Zgornjega Posočja. v: Andrič Maja (ur.): Dolgoročne spremembe okolja 1 (Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 25). Ljubljana.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

CARE4CLIMATE (1. januar 201931. december 2026)

TRANS BORDERS (INTERREG • 1. junij 201731. maj 2020)

Priznanja in nagrade

Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije • Priznanje Ljubljanskega geografskega društva