Peter Repolusk


+386 1 470 65 54

peter.repolusk@zrc-sazu.siIzobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1980.
Študent doktorskega študija Geografija kontaktnih prostorov, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Koper.

Raziskovalna področja
Demografija, etnične študije, obmejna območja, regionalni razvoj slovenskih pokrajin

Ostale dejavnosti
član sosveta za demografsko statistiko pri Statističnem uradu Republike Slovenije

Izbrane predstavitve in predavanja
-
Spremembe etnične sestave Slovenske Istre v prebivalstvenih popisih od 1880 do 2002 [Changes in the ethnic composition of the population of Slovenian Istria in censuses from 1880 to 2002]. Predavanje na znanstveni konferenci »Ob stoletnici zadnjega državnega štetja v avstrijskem primorju 1910«. Gorica, Italija, 6. 12. 2010.


 

Srebrna plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 2004

- Repolusk, P. 2000: Migration to Slovenia after 1990. Small european regions during transition period : migration processes.
- Josipovič, D., Repolusk, P. 2003: Demografske značilnosti Romov v Prekmurju [Demographic Characteristics of the Romany in Prekmurje]. Acta geographica Slovenica 43-1.
- Repolusk, P. 2005: Nekatere socialnogeografske značilnosti slovensko-hrvaških čezmejnih stikov [Some social-geographical characteristics of Slovene-Croatian cross-border contacts]. Slovenija po letu 2004 : mostišče med EU in Jugovzhodno Evropo? Knjižnica Annales Majora.
- Topole, M., Bole, D., Petek, F., Repolusk, P. 2006: Prostorske in funkcijske spremembe pozidanih zemljišč v izbranih slovenskih podeželskih naseljih po letu 1991 [Spatial and functional changes in built-up areas in selected slovene rural settlements after 1991]. Acta geographica Slovenica 46-2.
- Repolusk, P. 2006: Spremembe v etničnem opredeljevanju muslimanskega prebivalstva v Sloveniji, priseljenega iz Bosne in Hercegovine, v popisnih podatkih 1991 in 2002 [Changes in the Declaration of Ethnic Affiliation in the Muslim Population in Slovenia, immigrated from Bosnia and Herzegovina, in 1991 and 2002 Censuses]. Annales, Series Historia et Sociologia 16-2.
- Repolusk, P. 2006: Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji. [Ethnically undeclared  population in Slovenian population censuses 1991 and 2002]. Dela 25.
- Repolusk, P. 2007: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji [Some demographic characteristics of the Greek-Catholic Žumberčani population in Slovenia]. Dve domovini 25.
- Josipovič, D., Repolusk, P. 2007: Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva [Ethnic, linguistic and religious composition of the population]. Popisni atlas Slovenije 2002.
- Fridl, J., Repolusk, P. 2010:  Prebivalstvene značilnosti Idrije [Demographic characteristics of Idria]. V: Nared, J. (ur.), Perko, D. (ur.),  Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija. Knjižna zbirka Capacities.
- Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M., Kladnik, D. (urednik), Perko, D. (urednik) 2013:  Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja  [Spatial and regional development of the Mediterranean: A unified approachand selected tools]. Georitem, 22.

Soška fronta – geografija (raziskovalni • 01. junij 2006 - 31. maj 2008)
Dnevna prometna migracija na delovno mesto in v šolo (aplikativni • 01. oktober 2006 - 30. september 2008)
Okoljsko poročilo za Načrt ureditve Kobilarne Lipica (aplikativni • 07. februar 2008 - 15. november 2008)
Slovenski eksonimi (aplikativni • 01. februar 2008 - 31. januar 2011)
CAPACities (aplikativni • 01. oktober 2008 - 31. marec 2011)
OTREMED (aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)
Naravni pokrajinski tipi Slovenije (aplikativni • 01. maj 2010 - 30. april 2013)
CHERPLAN (aplikativni • 01. januar 2011 - 31. december 2013)
WIKIAlps (aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
RURBANCE (aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)