Telefon:
01 4706 554
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1980.
Študent doktorskega študija Geografija kontaktnih prostorov, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Koper.

Raziskovalna področja
Demografija, etnične študije, obmejna območja, regionalni razvoj slovenskih pokrajin

Ostale dejavnosti
član sosveta za demografsko statistiko pri Statističnem uradu Republike Slovenije

Izbrane predstavitve in predavanja
-
Spremembe etnične sestave Slovenske Istre v prebivalstvenih popisih od 1880 do 2002 [Changes in the ethnic composition of the population of Slovenian Istria in censuses from 1880 to 2002]. Predavanje na znanstveni konferenci »Ob stoletnici zadnjega državnega štetja v avstrijskem primorju 1910«. Gorica, Italija, 6. 12. 2010.

 

Izbrane publikacije

- Repolusk, P. 2000: Migration to Slovenia after 1990. Small european regions during transition period : migration processes.
- Josipovič, D., Repolusk, P. 2003: Demografske značilnosti Romov v Prekmurju [Demographic Characteristics of the Romany in Prekmurje]. Acta geographica Slovenica 43-1.
- Repolusk, P. 2005: Nekatere socialnogeografske značilnosti slovensko-hrvaških čezmejnih stikov [Some social-geographical characteristics of Slovene-Croatian cross-border contacts]. Slovenija po letu 2004 : mostišče med EU in Jugovzhodno Evropo? Knjižnica Annales Majora.
- Topole, M., Bole, D., Petek, F., Repolusk, P. 2006: Prostorske in funkcijske spremembe pozidanih zemljišč v izbranih slovenskih podeželskih naseljih po letu 1991 [Spatial and functional changes in built-up areas in selected slovene rural settlements after 1991]. Acta geographica Slovenica 46-2.
- Repolusk, P. 2006: Spremembe v etničnem opredeljevanju muslimanskega prebivalstva v Sloveniji, priseljenega iz Bosne in Hercegovine, v popisnih podatkih 1991 in 2002 [Changes in the Declaration of Ethnic Affiliation in the Muslim Population in Slovenia, immigrated from Bosnia and Herzegovina, in 1991 and 2002 Censuses]. Annales, Series Historia et Sociologia 16-2.
- Repolusk, P. 2006: Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji. [Ethnically undeclared  population in Slovenian population censuses 1991 and 2002]. Dela 25.
- Repolusk, P. 2007: Nekatere demografske značilnosti grkokatoliških Žumberčanov v Sloveniji [Some demographic characteristics of the Greek-Catholic Žumberčani population in Slovenia]. Dve domovini 25.
- Josipovič, D., Repolusk, P. 2007: Etnična, jezikovna in verska sestava prebivalstva [Ethnic, linguistic and religious composition of the population]. Popisni atlas Slovenije 2002.
- Fridl, J., Repolusk, P. 2010:  Prebivalstvene značilnosti Idrije [Demographic characteristics of Idria]. V: Nared, J. (ur.), Perko, D. (ur.),  Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija. Knjižna zbirka Capacities.
- Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M., Kladnik, D. (urednik), Perko, D. (urednik) 2013:  Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja  [Spatial and regional development of the Mediterranean: A unified approachand selected tools]. Georitem, 22.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

RURBANCE (aplikativni projekt • 1. julij 201330. junij 2015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Srebrna plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 2004