Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Dejavnosti in politike za spodbujanje konkurenčnosti alpskih mest
Kratica:
CAPACities
Sodelavci:
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , ,
dr. Matija Zorndr. Damjana Gantar (Urbanistični inštitut RS)
,
mag. Damjan Kavaš (Inštitut za ekonomska raziskovanja)
,
mag. Klemen Koman (Inštitut za ekonomska raziskovanja)
,
dr. Alma Zavodnik Lamovšek (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL)
 
Trajanje:
1. oktober 2008–31. marec 2011
Opis

Gorska območja se soočajo s številnimi problemi, povezanimi z njihovo prostorsko determiniranostjo: težka dostopnost, slabe prometne povezave, težke razmere za življenje ...
Območje Alp je še posebej izpostavljeno depopulaciji na eni strani in rasti mest na drugi. Tako obsežna območja izgubljajo človeški in gospodarski potencial, ki se zgoščata v malih mestnih središčih ali še pogosteje v večjih mestih na obrobju alpskega prostora.
Da bi zagotovili in ohranili trajnostni gospodarski in demografski razvoj, je treba okrepiti vlogo malih (lokalnih) mestnih središč, jih povezati v delujoč policentrični naselbinski sistem ter zagotoviti večjo prožnost in raznolikost njihovega gospodarstva. Tako bodo obravnavana alpska mesta lahko dosegala cilje Lizbonske strategije in prispevala k dvigu konkurenčnosti celotnega alpskega prostora.

Ključne povezave

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Regija Lombardija – Direktorat za zelene sistme in pejsaž, Italija • DI Herbert Liske • Regionalni kolegij Sveta za arhitekturo in okolje Provansalskih Alp in Azurne obale, Francija • Graubündenski oddelek notranjega in gospodarskega urada za prostorski razvoj, Švica • Urbanistični inštitut Grenobla, Univerza Pierre Mendes, Francija • Razvojna agencija LA.MO.RO, Italija • Oddelek za prostor, okolje in vodne vire avtonomne pokrajine Dolina Aoste, Italija • Direkcija za strateško načrtovanje pokrajine Piemont, Italija • Nacionalno turistično združenje, Slovenija

Finančni vir

Evropski sklad za regionalni razvoj, Občina Idrija (sofinancer)

Ključne besede

mala alpska mesta • Alpe • konkurenčnost • dostopnost