Mag. Miha Pavšek


+386 1 470 63 61

miha.pavsek@zrc-sazu.siRaziskovalna področja
fizična geografija (naravne nesreče, klimatogeografija), zemljepisna imena, regionalna geografija, geografska fotografija, naravna dediščina

Ostale dejavnosti
predavatelj-zunanji sodelavec v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ig
predavatelj-zunanji sodelavec pri predmetu Geografija naravnih nesreč na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper
član uredniškega odbora Geografskega obzornika
član Podkomisije za reševanje izpod plazov Gorske reševalne zveze Slovenije
član Komisije za snežne plazove pri Ministrstvu za okolje in prostor
član Komisije za ocenjevanje nevarnosti snežnih plazov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje
član Komisije za zaključno preverjanje znanja po programu uvajalnega in temeljnega usposabljanja minerjev snežnih plazov
avtor tedenskih prispevkov v rubriki Vreme in ljudje (časopis Dnevnik, priloga Prosti čas)
član uredništva revije Odsev, glasila občine Trzin

Bronasti znak Civilne zaščite, 2004
Bronasta plaketa Zveze geografskih društev Slovenije, 2004
Priznanje Službe za raziskovalno dejavnost Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost Mestne občine Ljubljana, 1996
Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, 2000

Pavšek, M. 2002: Snežni plazovi v Sloveniji. Geografija Slovenije 6. Ljubljana.
Komac, B., Pavšek, M., Zorn, M. 2005: Ocena ogroženosti površja zaradi naravnih nesreč. Naravne nesreče in njihov vpliv na pokrajino in ljudi. Ljubljana.
Pavšek, M. 2006: Snežni plazovi. Vodniški učbenik. Ljubljana.
Gabrovec, M., Pavšek, M. 2005: Slovenian glaciers as indicators of climatic changes (Slovenska ledenika kot kazalca podnebnih sprememb). Impact of climate change on fragile lake ecosystems (Vpliv podnebnih sprememb na občutljive jezerske ekosisteme). Bohinj.
Gabrovec, M, Pavšek, M. 2006: Six decades of monitoring the glaciers in Slovenia (Šest desetletij opazovanj slovenskih ledenikov). Alpine Glaciology Meeting. München.
Pavšek, M. 2007: Ledenik pod Skuto kot pokazatelj podnebnih sprememb v slovenskem delu Alp. Dela 28. Ljubljana.
Komac, B., Pavšek, M. , Zorn, M. 2007: Regionalni razvoj in naravne nesreče - preventiva ali odpravljanje posledic? Regionalni razvoj 1. Ljubljana.

Hrvatin, M., Pavšek, M. , 2008: Geografske strokovne podlage kot izhodišče za celostno ureditev izvira Kisla voda ob panoramski cesti nad Logarsko dolino. Ljubljana.

diploma iz geografije in etnologije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1992
magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000
študent doktorskega študija, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem