Dr. Primož Gašperič

Vodja Zemljepisnega muzeja+386 1 470 63 47

primoz.gasperic@zrc-sazu.si
Izobrazba
diploma iz zgodovine in geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
doktorat znanosti iz področja geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
zgodovina kartografije, kartografija, družbena geografija

Ostale dejavnosti

Izbrane predstavitve in predavanja

  • Kartografski zakladi slovenskega ozemlja. Predstavitev znanstvene monografije na novinarski konferenci Založbe ZRC, Ljubljana, 21. 6. 2020.
  • Zgodovinska kartografija ozemlja Slovenije. Predstavitev znanstvene monografije na novinarski konferenci Založbe ZRC, Ljubljana, 31. 3. 2022.
  • Gorski relief na starih zemljevidih slovenskega ozemlja. Predavanje na Posvetu ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, Slovenski planinski muzej, Mojstrana, 8. 6. 2018.
  • Cartographic presentations of borders on old maps of Slovenia. Predavanje na 4. mednarodni znanstveni konferenci Geobalcanica 2018, Ohrid, Republika Makedonija, 15. 5. 2018
  • Stari zemljevidi ozemlja Slovenije. Predavanje na Historičnem seminarju, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 13. 11. 2014
  • Slovenian territory on the ancient maps [Slovensko ozemlje na starih zemljevidih]. Predavanje na 19th Conference of the Groupe des Cartothécaires. Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 23. 5. 2014.
  • Zemljevidi Ljubljanskega barja skozi čas. Predavanje v sklopu usposabljanja za vodnike po Krajinskem parku Ljubljansko barje. Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 4. 3. 2014.
  • Ljubljansko barje skozi oči raziskovalcev. Predavanje na dogodku "Noč raziskovalcev 2013", Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 2. 11. 2013.
  • Zgodovina kartografije s poudarkom na razvoju prikazov rastja na zemljevidih. Predavanje za študente Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 7. 12. 2012.

 

Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, Ljubljana, 2022
Nagrada Oddelka za geografijo za diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003