Vodja Zemljepisnega muzeja

Telefon:
+386 1 470 63 47
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz zgodovine in geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
doktorat znanosti iz področja geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
zgodovina kartografije, kartografija, družbena geografija

Ostale dejavnosti
upravnik Geografskega obzornika (2004–)
član uredniškega odbora Geografskega obzornika (2004–)
član Komisije za tisk Zveze geografov Slovenije (2004–)
član Finančno-gospodarske komisije Zveze geografov Slovenije (2003–)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Gorski relief na starih zemljevidih slovenskega ozemlja. Predavanje na Posvetu ob 240-letnici prvega dokumentiranega vzpona na Triglav, Slovenski planinski muzej, Mojstrana, 8. 6. 2018.
- Cartographic presentations of borders on old maps of Slovenia. Predavanje na 4. mednarodni znanstveni konferenci Geobalcanica 2018, Ohrid, Republika Makedonija, 15. 5. 2018
- Stari zemljevidi ozemlja Slovenije. Predavanje na Historičnem seminarju, Mala dvorana ZRC SAZU, Ljubljana, 13. 11. 2014
- Slovenian territory on the ancient maps [Slovensko ozemlje na starih zemljevidih]. Predavanje na 19th Conference of the Groupe des Cartothécaires. Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 23. 5. 2014.
- Zemljevidi Ljubljanskega barja skozi čas. Predavanje v sklopu usposabljanja za vodnike po Krajinskem parku Ljubljansko barje. Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 4. 3. 2014.
- Ljubljansko barje skozi oči raziskovalcev. Predavanje na dogodku "Noč raziskovalcev 2013", Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 2. 11. 2013.
- Zgodovina kartografije s poudarkom na razvoju prikazov rastja na zemljevidih. Predavanje za študente Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 7. 12. 2012.

 

Izbrane publikacije

-

Gašperič, P., Perko, D., Zorn, M. 2018: Cartographic presentations of borders on old maps of Slovenia. Acta Geobalcanica 4-2.    
Gašperič, P., Zorn, M. 2018: Gorski relief na starih zemljevidih slovenskega ozemlja. Triglav 240.    
Gašperič, P. 2018: Stari zemljevidi ozemlja Slovenije. Historični seminar 13.    
Zorn, M., Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1.    
Gašperič, P. 2016: Geografsko gradivo v plemiških in samostanskih knjižnih zbirkah na Slovenskem. Geografski obzornik 63-3/4.    
Gašperič, P. 2016: Stari zemljevidi slovenskega ozemlja. National Geographic Slovenija, oktober 2016.    
Gašperič, P. 2015: Najstarejša kartografija – razvoj do antike. Geografski vestnik 87-2.    
Urbanc, M., Gašperič, P., Kozina, J. 2015: Geografsko zamišljanje pokrajin: analiza fotomonografije Slovenske krajine. Acta geographica Slovenica 55-1.    
- Kladnik, D., Pipan, P., Gašperič, P. 2014: Poimenovanja Piranskega zaliva. Geografija Slovenije 27.
- Gašperič, P. 2013: Kartografija v času Ilirskih provinc : primer branja starega zemljevida. Geografski obzornik 60-3.
- Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812.
- Gašperič, P., Zorn, M. 2011: Vzpeti svet na starih zemljevidih ozemlja Slovenije: zgodovinski oris slovenske planinske kartografije. Planinski vestnik 116-12.
- Gašperič, P. 2010: O Zemljevidu Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme iz leta 1812, Acta geographica Slovenica 50-2.
- Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica 47-2.
- Gašperič, P. 2004: Širitev Ljubljane na Ljubljansko barje. Acta geographica Slovenica 44- 2.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Bright Future (raziskovalni projekt • 1. marec 20171. marec 2020)

MEDFEST (INTERREG • 1 november 201631 oktober 2019)

Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands (INTERREG • 1 november 201630 april 2019)

HEPNESS (aplikativni projekt • 1. januar 201731. december 2018)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

ClimAlpTour (aplikativni projekt • 1. september 20081. september 2011)

CAPACities (aplikativni projekt • 1. oktober 200831. marec 2011)

Priznanja in nagrade

Nagrada Oddelka za geografijo za diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003