Vodja Zemljepisnega muzeja

Telefon:
+386 1 470 63 47
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz zgodovine in geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
doktorat znanosti iz področja geografije, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

Raziskovalna področja
zgodovina kartografije, kartografija, družbena geografija

Ostale dejavnosti
upravnik Geografskega obzornika (2004–)
član uredniškega odbora Geografskega obzornika (2004–)
član Komisije za tisk Zveze geografov Slovenije (2004–)
član Finančno-gospodarske komisije Zveze geografov Slovenije (2003–)

Izbrane predstavitve in predavanja
- Slovenian territory on the ancient maps [Slovensko ozemlje na starih zemljevidih]. Predavanje na 19th Conference of the Groupe des Cartothécaires. Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 23. 5. 2014.
- Zemljevidi Ljubljanskega barja skozi čas. Predavanje v sklopu usposabljanja za vodnike po Krajinskem parku Ljubljansko barje. Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 4. 3. 2014.
- Ljubljansko barje skozi oči raziskovalcev. Predavanje na dogodku "Noč raziskovalcev 2013", Dvorana Zemljepisnega muzeja GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 2. 11. 2013.
- Zgodovina kartografije s poudarkom na razvoju prikazov rastja na zemljevidih. Predavanje za študente Fakultete za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici, Zemljepisni muzej GIAM ZRC SAZU, Ljubljana, 7. 12. 2012.

 

Izbrane publikacije

- Kladnik, D., Pipan, P., Gašperič, P. 2014: Poimenovanja Piranskega zaliva. Geografija Slovenije 27.
- Gašperič, P. 2013: Kartografija v času Ilirskih provinc : primer branja starega zemljevida. Geografski obzornik 60-3.
- Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812.
- Gašperič, P., Zorn, M. 2011: Vzpeti svet na starih zemljevidih ozemlja Slovenije: zgodovinski oris slovenske planinske kartografije. Planinski vestnik 116-12.
- Gašperič, P. 2010: O Zemljevidu Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme iz leta 1812, Acta geographica Slovenica 50-2.
- Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica 47-2.
- Gašperič, P. 2004: Širitev Ljubljane na Ljubljansko barje. Acta geographica Slovenica 44- 2.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

ClimAlpTour (aplikativni projekt • 1. september 20081. september 2011)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Nagrada Oddelka za geografijo za diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003