Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji

Osnovni Podatki

Opis

Industrijski sektor predstavlja velik delež zaposlenosti v majhnih in srednje velikih mestih (SMST) (glej Kotzeva et al., 2016). A znanstvena literatura se osredotoča na industrijsko preobrazbo v dobro delujočih regijah in velikih mestih. Politična priporočila, ki izhajajo iz takšnih »modelov najboljše prakse«, so slabo prilagojena kontekstu SMST (glej Florida et al., 2017; Miörner & Trippl, 2019). Raziskovalci se vse bolj zanimajo za SMST, da bi planerjem in politikom zagotovili ustrezne ukrepe, ki so prilagojeni krajevnim značilnostim (glej Servillo et al., 2014). Izvesti je treba dodatne raziskave, da bi razumeli, kako se v SMST-jih odvija industrijska in socialno-ekonomska preobrazba. Primerjalno preučujemo industrijsko in družbeno-institucionalno preobrazbo šestih manjših industrijskih mestih v Švici in Sloveniji. Metodologija raziskovanja temelji na poglobljeni primerjavi študije primerov in participativnih delavnicah za prepoznavanje procesov, ki stojijo za industrijsko in družbeno-institucionalno preobrazbo. Raziskovalni projekt bo poskušal ugotoviti kako se posamezne skupnosti soočajo z industrijske in socialno-institucionalno preobrazbo ter omiliti naraščajoči populizem državljanov v SMST, ki »menijo, da niso pomembni« v primerjavi z državljani večjih mestnih središč ( Rodríguez-Pose, 2018).

Slika: Metodološki okvir projekta (kliknite za povečavo)


Faze projekta

  • Naloga 1 (1. leto): izvedli bomo zgodovinsko analizo o tem, kako in zakaj so se zgodili različni šoki (globalni – na primer nedavna gospodarska kriza ali lokalni – na primer okoljska kriza ob zaprtju rudnikov itd.). Cilj je izslediti poti preobrazbe različnih industrijskih mest.
  • Naloga 2 (2. leto): izvedli bomo kvalitativno raziskavo v vsakem mestu. Uporabljena bo narativna analiza, pri kateri bomo lahko interpretirali in pripisali pomen lokalnim izkušnjam družbeno-ekonomske preobrazbe v času pretresov ali pomembnih sprememb.
  • Naloga 3 (3. leto): izvedli bomo participativne raziskavo, da bi dognali kako se deležniki na ravni skupnosti odzivajo na procese družbeno-ekonomske preobrazbe. Ta del bomo so-ustvarili skupaj z udeleženci lokalne skupnosti z izvedbo delavnic.


Tip
Projekt

Tip projekta
temeljni raziskovalni projekt

Ključne besede
Švica
Slovenija
družbeno-ekonomska preobrazba
počasne inovacije
industrijska kultura
novoindustrijska
postindustrijska
industrijska mesta