Telefon:
+386 1 4706 544
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
študentka Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofski fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskovalna področja
prostorsko planiranje, trajnostni razvoj, geografski informacijski sistemi, naravni viri, varstvo okolja, interpretacija okolja

Izbrane predstavitve in predavanja
-
Inventarizacija degradiranih območij v Gorenjski, Osrednjeslovenski, Zasavski, Spodnjeposavski statistični regiji in statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Javna predstavitev rezultatov študentske raziskovalne naloge v Modri dvorani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 27. 5. 2011
- Degradirana območja – raziskovalni in pedagoški izziv za geografe. Govorka na okrogli mizi v Modri dvorani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2012

 

Izbrane publikacije

- Cvahte, A., 2013: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije. Diplomsko delo. Filozofska fakulteta.
- Cvahte, A., Snoj, L., 2011: Geografsko vrednotenje degradiranih območij v izbranih statističnih regijah. Dela 36.
- Cvahte, A., Dovečar, M., 2010: Eko konferenca društva Planet Zemlja : 22. in 23. april 2010, hotel Mons. Geomix, 16-2, str. 6-8.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2020)

Priznanja in nagrade

Priznanje Zborovanja slovenskih geografov za najboljše geografsko delo v obdobju 2009 - 2013 • Nagrada Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2011 (126. JR) • Potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov v generaciji v štud. l. 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/2011