Anja Trobec


+386 1 4706 544

anja.trobec@zrc-sazu.siIzobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013
študentka Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofski fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskovalna področja
prostorsko planiranje, trajnostni razvoj, geografski informacijski sistemi, naravni viri, varstvo okolja, interpretacija okolja

Izbrane predstavitve in predavanja
-
Inventarizacija degradiranih območij v Gorenjski, Osrednjeslovenski, Zasavski, Spodnjeposavski statistični regiji in statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Javna predstavitev rezultatov študentske raziskovalne naloge v Modri dvorani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 27. 5. 2011
- Degradirana območja – raziskovalni in pedagoški izziv za geografe. Govorka na okrogli mizi v Modri dvorani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2012

 

Potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov v generaciji v štud. l. 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/2011
Priznanje Zborovanja slovenskih geografov za najboljše geografsko delo v obdobju 2009 - 2013
Nagrada Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2011 (126. JR)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)