Anja Trobec


+386 1 4706 544

anja.trobec@zrc-sazu.siIzobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013.
Študentka Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofski fakulteta Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja
Prostorsko planiranje, trajnostni razvoj, geografski informacijski sistemi, naravni viri, varstvo okolja, interpretacija okolja.

Ostale dejavnosti
-    članica organizacijskega odbora simpozija Slovenski regionalni dnevi
-    članica organizacijskega odbora bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji
-    članica organizacijskega odbora simpozija raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti
-    članica Interpret Europe
-    članica Ljubljanskega geografskega društva 
 

Izbrane predstavitve in predavanja

  • Zavarovana območja kulturne pokrajine kot priložnost za krepitev trajnostnih kmetijskih praks. Prispevek na devetem simpoziju raziskovalk in raziskovalcev ZRC SAZU na začetku znanstvene poti, Ljubljana, 11. 9. 2021
  • Inventarizacija degradiranih območij v Gorenjski, Osrednjeslovenski, Zasavski, Spodnjeposavski statistični regiji in statistični regiji Jugovzhodna Slovenija. Javna predstavitev rezultatov študentske raziskovalne naloge v Modri dvorani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 27. 5. 2011
  • Degradirana območja – raziskovalni in pedagoški izziv za geografe. Govorka na okrogli mizi v Modri dvorani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 4. 12. 2012

 

Pohvala Zveze geografov Slovenije, 2022
Potrdilo o uvrstitvi med 5 % najboljših študentov v generaciji v štud. l. 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2010/2011
Priznanje Zborovanja slovenskih geografov za najboljše geografsko delo v obdobju 2009 - 2013
Nagrada Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe za leto 2011 (126. JR)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)