Maruša Goluža


01 4706 542

marusa.oseli@zrc-sazu.siIzobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009

 

Raziskovalna področja
Prostorsko planiranje, regionalno planiranje, geografija turizma, ekonomska geografija, geografija podeželja

 

Izbrane predstavitve in predavanja
- New road wanted (but not in my backyard). Prispevek na vmesni konferenci za doktorske študente, ki jo organizira Royal Geographical Society, Metropolitanska univerza v Manchastru (Združeno kraljestvo), 26. april 2019
- Conflicts in planning major infrastructure projects : what causes them and why are they so persistent? Prispevek na letnem kongresu AESOP: "Making Space for Hope", Univerza v Gothenburgu (Švedska), 11. julij 2018
- Spatial conflicts : the gap between planning theory and practice. Prispevek na letni konferenci, ki jo organizira Royal Geographical Society, London (Združeno kraljestvo), 31. avgust 2016
 

 

- GOLUŽA, M. 2020. Planning major transport infrastructure: benefits and limitations of the participatory decision-making processes. V: NARED, J. (ur.), BOLE, D. (ur.). Participatory Research and Planning in Practice. Springer Nature
- BOLE, D., GOLUŽA, M., TIRAN, J., KUMER, P., TOPOLE, M., NARED, J. 2020. The settlement system in Slovenia. V: PERKO, D. (ur.), CIGLIČ, R. (ur.), ZORN, M. (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, str. 171-180.
- GOLUŽA, M., ZORN, M. 2017. Spremembe škodnega potenciala na poplavnih območjih Ljubljanskega barja med letoma 2003 in 2015. V: ZORN, M. (ur.), et al. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Naravne nesreče 4. Ljubljana: Založba ZRC, str. 125-132
- NARED, J., BOLE, D., BREG VALJAVEC, M., CIGLIČ, R. (avtor, kartograf), GOLUŽA, M., KOZINA, J., RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N., REPOLUSK, P., RUS, P., TIRAN, J., ČERNIČ ISTENIČ, M. 2017. Central settlements in Slovenia in 2016 = Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57- 2, str. 7-32
- GOLUŽA, M. 2014. Medvladno sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine v Jugovzhodni Evropi. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N. (ur.). Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino, Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC, str. 37-45.
- GOLUŽA, M., ERHARTIČ, B. 2014. Smernice Unesca za ohranjanje kulturne dediščine. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Upravljanje območij s kulturno dediščino, Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC, str. 43-49.
- GOLUŽA, M., GERŠIČ, M. 2014. Trženje kulturne dediščine. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N. (ur.). Upravljanje območij s kulturno dediščino, Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC, str. 137-144.
- GOLUŽA, M. 2014. Varovanje kulturne dediščine v Jugovzhodni Evropi. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N (ur.). Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino. Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC.
- GOLUŽA, M. 2014. Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja. Geografski vestnik 86-2, str. 59-71
 

CATCH_MR ( aplikativni • 01. januar 2010 - 31. december 2012)
CHERPLAN ( aplikativni • 01. januar 2011 - 31. december 2013)
SY_CULTour ( aplikativni • 01. marec 2011 - 01. marec 2014)
WIKIAlps ( aplikativni • 01. oktober 2013 - 31. december 2014)
RURBANCE ( aplikativni • 01. julij 2013 - 30. junij 2015)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena ( aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
Bright Future ( raziskovalni • 01. marec 2017 - 01. marec 2020)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)