Telefon:
+386 1 200 27 23
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009

Raziskovalna področja
Prostorsko planiranje, regionalno planiranje, geografija turizma, ekonomska geografija, geografija podeželja

 

Izbrane publikacije

Goluža, M. 2013: Vloga počitniških bivališč na podeželju : primerjava med občinama Cerklje na Gorenjskem in Komen. Geografski vestnik 85-1.
Goluža, M. 2013: Izzivi slovenske kmetijske politike za pameten, vključujoč in trajnosten razvoj podeželja. Nove razvojne perspektive. Regionalni razvoj 4.
Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji. Georitem 20.
Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Kopčić, K., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Connecting metropolis and the region. Moving people : towards sustainable mobility in European metropolitan regions.cat

Izbrani projekti

CATCH_MR (aplikativni projekt • 1. januar 201031. december 2012)

CHERPLAN (aplikativni projekt • 1. januar 201131. december 2013)

SY_CULTour (aplikativni projekt • 1 marec 20111 marec 2014)

RURBANCE (aplikativni projekt • 1. julij 201330. junij 2015)

WIKIAlps (aplikativni projekt • 1. oktober 201331. december 2014)

Prometna raba tal v Sloveniji (podoktorski raziskovalni projekt • 1. julij 20111. april 2014)