Dr. Maruša Goluža


+386 1 4706 542

marusa.goluza@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba

 • Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2009
 • Doktorat iz načrtovanja in urejanja prostora, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, 2022
   

Raziskovalna področja

 • prostorsko načrtovanje, participativno načrtovanje in upravljanje, regionalni razvoj
 • ekonomska geografija - preobrazba mest, prometna geografija
   

Izbrane predstavitve in predavanja

 • An asset or an obstacle? Investigating the role of intangible sociocultural (pre-)conditions in the transformation of older industrial regions (Bole, David ; Goluža, Maruša ; Kozina, Jani). Predavanje na konferenci Bridging old and new divides - global dynamics and regional transformations: 2022 Central and Eastern European Conference. September 14–17, 2022 Leipzig, Germany.
 • Regionalni razvoj kot argument za načrtovanje državne prometne infrastrukture: vzroki za konflikte na primeru severnega dela tretje razvojne osi. Mesec prostora na Oddelku za geografijo FF UL: Konflikti na podeželju. Kako konflikti na podeželju spodbujajo iskanje rešitev in razvoj? Ljubljana, 19. 10. 2022.
 • Contested motorway planning: confronting inclusionary practice and its impact on the legitimacy of decision-making process in Slovenia. Predavanje na konferenci Adapting Planning: Rethinking the Planning Practices, Gdansk, 13. 7. 2021, spletni dogodek.
 • Dnevne migracije in možnosti uporabe javnega potniškega prometa med Slovenj Gradcem, Velenjem, Celjem in Ljubljano. Predavanje na 3. konferenci Regijski izzivi dnevne mobilnosti – hitre avtobusne linije, Velenje, 30. 9. 2020.
 • New road wanted (but not in my backyard). Prispevek na vmesni konferenci za doktorske študente, ki jo organizira Royal Geographical Society, Metropolitanska univerza v Manchastru (Združeno kraljestvo), 26. april 2019
 • Conflicts in planning major infrastructure projects : what causes them and why are they so persistent? Prispevek na letnem kongresu AESOP: "Making Space for Hope", Univerza v Gothenburgu (Švedska), 11. julij 2018

 

Ostale dejavnosti

 • članica uredniškega odbora znanstvene revije Acta geographica Slovenica
 • članica Komisije za regionalno in prostorsko planiranje pri Zvezi geografov Slovenije
   

 

 

Pohvala Zveze geografov Slovenije, 2022
 • Goluža, M., Šubic Kovač, M., Kos, D., Bole, D. 2021: How the state legitimizes national development projects : the third development axis case study, Slovenia. Acta geographica Slovenica 61-2.
 • Goluža, M. 2021: Transport. Atlas on quality of life in Slovenia. ESPON. Luxembourg.
 • Goluža, M. 2021: Učinkovitost participativnega načrtovanja pri reševanju konfliktov: primer prostorskega umeščanja tretje razvojne osi na Koroškem. V: Geršič, M. (ur.), Bat, M. Koroška: od preteklosti do perspektiv. Ljubljana: Zveza geografov Slovenije.
 • Goluža, M. 2020: Planning major transport infrastructure: benefits and limitations of the participatory decision-making processes. V: Nared, J. (ur.), Bole, D. (ur.). Participatory research and planning in practice. Cham: SpringerLink.
 • Goluža, M., Ostruh, K. 2020: Velenje - idealno mesto z izzivi na področju prometa. V: Bole, D. (ur.). Velenje, industrijsko mesto v preobrazbi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 69-80, Knjižna zbirka Capacities.
 • Bole, D., Goluža, M., Tiran, J., Kumer, P., Topole, M., Nared, J. 2020: The settlement system in Slovenia. V: PERKO, Drago (ur.), CIGLIČ, Rok (ur.), ZORN, Matija (ur.). The geography of Slovenia: small but diverse. Cham: Springer Nature.
 • Goluža, M., Zorn, M. 2017. Spremembe škodnega potenciala na poplavnih območjih Ljubljanskega barja med letoma 2003 in 2015. V: Zorn, M. (ur.), et al. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Naravne nesreče 4. Ljubljana: Založba ZRC, str. 125-132.
   
Mesta brez vrednosti? Družbeno-gospodarska preobrazba industrijskih mest v Švici in Sloveniji (temeljni_raziskovalni • 01. november 2020 - 31. oktober 2023)
Trajnostna preobrazba smučarskih središč v Alpah (aplikativni • 01. november 2022 - 31. oktober 2025)
CARE4CLIMATE (01. januar 2019 - 31. december 2026)
Mobilnostna revščina v Republiki Sloveniji (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. oktober 2022 - 31. maj 2024)
Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih (ciljni_raziskovalni_projekt • 01. september 2021 - 31. avgust 2024)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. marec 2016)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)