Maruša Goluža, PhD


+386 1 4706 542

marusa.goluza@zrc-sazu.siEducation
B.Sc. in geography, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Slovenia, 2009.

Research fields
spatial planning, regional planning, geography of tourism, economic geography, geography of rural landscapes

 

Distinction of the Association of the Geographical Societies of Slovenia, 2022

 

- GOLUŽA, M. 2020. Planning major transport infrastructure: benefits and limitations of the participatory decision-making processes. V: NARED, J. (ur.), BOLE, D. (ur.). Participatory Research and Planning in Practice. Springer Nature
- BOLE, D., GOLUŽA, M., TIRAN, J., KUMER, P., TOPOLE, M., NARED, J. 2020. The settlement system in Slovenia. V: PERKO, D. (ur.), CIGLIČ, R. (ur.), ZORN, M. (ur.). The geography of Slovenia : small but diverse. Cham: Springer Nature, str. 171-180.
- GOLUŽA, M., ZORN, M. 2017. Spremembe škodnega potenciala na poplavnih območjih Ljubljanskega barja med letoma 2003 in 2015. V: ZORN, M. (ur.), et al. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče. Naravne nesreče 4. Ljubljana: Založba ZRC, str. 125-132
- NARED, J., BOLE, D., BREG VALJAVEC, M., CIGLIČ, R. (avtor, kartograf), GOLUŽA, M., KOZINA, J., RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N., REPOLUSK, P., RUS, P., TIRAN, J., ČERNIČ ISTENIČ, M. 2017. Central settlements in Slovenia in 2016 = Centralna naselja v Sloveniji leta 2016. Acta geographica Slovenica, 57- 2, str. 7-32
- GOLUŽA, M. 2014. Medvladno sodelovanje na področju varovanja kulturne dediščine v Jugovzhodni Evropi. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N. (ur.). Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino, Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC, str. 37-45.
- GOLUŽA, M., ERHARTIČ, B. 2014. Smernice Unesca za ohranjanje kulturne dediščine. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, Nika (ur.). Upravljanje območij s kulturno dediščino, Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC, str. 43-49.
- GOLUŽA, M., GERŠIČ, M. 2014. Trženje kulturne dediščine. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N. (ur.). Upravljanje območij s kulturno dediščino, Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC, str. 137-144.
- GOLUŽA, M. 2014. Varovanje kulturne dediščine v Jugovzhodni Evropi. V: NARED, J. (ur.), RAZPOTNIK VISKOVIĆ, N (ur.). Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino. Knjižna zbirka Capacities. Ljubljana: Založba ZRC.
- GOLUŽA, M. 2014. Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja. Geografski vestnik 86-2, str. 59-71

CHERPLAN (aplikativni • 01. january 2011 - 31. december 2013)
WIKIAlps (aplikativni • 01. october 2013 - 31. december 2014)
SY_CULTour (aplikativni • 01. march 2011 - 01. march 2014)
RURBANCE (aplikativni • 01. july 2013 - 30. june 2015)
Policentrično omrežje središč in dostopnost prebivalstva do storitev splošnega in splošnega gospodarskega pomena (aplikativni_raziskovalni • 07. september 2015 - 24. march 2016)
Bright Future (raziskovalni • 01. march 2017 - 01. march 2020)
Geography of Slovenia - national research programme (research programme • 01. january 2015 - 31. december 2021)
CATCH_MR (aplikativni • 01. january 2010 - 31. december 2012)