Telefon:
01 47 06 553
E-naslov:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
- Diploma iz geografije in zgodovine (I. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012.
- Študijska izmenjava Erasmus na Inštitutu za geografijo Univerze v Münstru (WWU Münster), Nemčija, 2014 – 2015.
- Magisterij iz geografije in zgodovine (II. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.
- Študent Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja:
- geografija podeželja

Ostale dejavnosti:
- turistični vodnik z licenco Gospodarske zbornice Slovenije (od 2016)

Izbrani projekti

100 % lokalno (aplikativni raziskovalni projekt • 1. avgust 201931. januar 2021)

Priznanja in nagrade

Priznanje Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za odlično zaključno seminarsko nalogo, 2012 • Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015