Telefon:
01 47 06 553
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
- Diploma iz geografije in zgodovine (I. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012.
- Študijska izmenjava Erasmus na Inštitutu za geografijo Univerze v Münstru (WWU Münster), Nemčija, 2014 – 2015.
- Magisterij iz geografije in zgodovine (II. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.
- Študent Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja:
- geografija podeželja
- humana geografija
 
Ostale dejavnosti:
- turistični vodnik z licenco Gospodarske zbornice Slovenije (od 2016)
- predavatelj predmetov s področja geografije, zgodovine in turizma v programih izobraževanja odraslih na CDI Univerzum in BC Naklo (od 2015)
- referent za ekskurzije in pohodne ekskurzije pri Ljubljanskem geografskem društvu (od 2019)
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

100 % lokalno (aplikativni raziskovalni projekt • 1. avgust 201931. januar 2021)

LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja (INTERREG • 1. november 201930. junij 2021)

Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju (1. september 202031. avgust 2022)

Priznanja in nagrade

Zoisov štipendist (2009 - 2015) • Priznanje Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za odlično zaključno seminarsko nalogo, 2012 • Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015 • Štipendija dr. Bojana Erhartiča ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo