Erik Logar


01 47 06 553

erik.logar@zrc-sazu.si


Povezave


Izobrazba
- Diploma iz geografije in zgodovine (I. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2012.
- Študijska izmenjava Erasmus na Inštitutu za geografijo Univerze v Münstru (WWU Münster), Nemčija, 2014 – 2015.
- Magisterij iz geografije in zgodovine (II. stopnja bolonjskega študija), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015.
- Študent Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje, področje Geografija, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Raziskovalna področja:
- geografija podeželja
- humana geografija
 
Izbrane predstavitve in predavanja:
- Izzivi v razvoju teritorialnih blagovnih znamk na slovenskem podeželju. Prispevek na mednarodni spletni delavnici "Majhne teritorialne blagovne znamke v Alpah", v organizaciji Stalnega sekretariata Alpske konvencije, raziskovalnega središča EURAC Research in organizacije Polo Poschiavo, 11. jun. 2021.
 
 
Ostale dejavnosti:
- turistični vodnik z licenco Gospodarske zbornice Slovenije (od 2016)
- predavatelj predmetov s področja geografije, zgodovine in turizma v programih izobraževanja odraslih na CDI Univerzum in BC Naklo (od 2015)
- referent za ekskurzije in pohodne ekskurzije pri Ljubljanskem geografskem društvu (od 2019)
Štipendija dr. Bojana Erhartiča ZRC SAZU za znanstvenoraziskovalno delo
Fakultetna Prešernova nagrada za študente, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2015
Zoisov štipendist (2009 - 2015)
Priznanje Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za odlično zaključno seminarsko nalogo, 2012
LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja ( interreg • 01. november 2019 - 30. junij 2022)
Mapiranje kulturne dediščine – pomen geoznanosti v visokošolskem izobraževanju ( 01. september 2020 - 31. avgust 2022)
100 % lokalno ( aplikativni_raziskovalni • 01. avgust 2019 - 31. januar 2021)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program ( research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)