Telefon:
00386 1 4706 540
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
univerzitetna diplomirana geografinja, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005
doktorica znanosti; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2012

Raziskovalna področja
geografija podeželja, prostorski razvoj kmetijstva, trajnostni kulinarični turizem

Ostale dejavnosti
- članica Odbora za podeželje Ljubljanske urbane regije
- članica strokovnega odbora zborovanja Slovenski regionalni dnevi in zbornika Regionalni razvoj
- nosilka predmeta Humana geografija na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici
- koordinatorka mednarodnega projekta MEDFEST -  MED Culinary heritage experiences: how to create sustainable tourist destinations

Izbrane predstavitve in predavanja
- Spatial constraints of Slovenian farms - What does urbanization have to do with it? Predavanje na konferenci EURORURAL '16, Brno, Češka, 29. avgust 2016
- Does public acceptance matter? Transition of family farms in Slovenia and driving forces behind it. Predavanje na ISARA- Lyon, Lyon (Francija), 16. marec 2016
- Le portrait des exploitations agricoles familial. Predavanje na ISARA- Lyon, Lyon (Francija), 18. marec 2016
- Climate smart agriculture without climate smart spatial planning? Predstavitev na konferenci Climate Smart Agriculture, Montpellier (Francija), 17. marec 2015
- Socialno kmetijstvo - Priložnost za razvoj podeželja in zagotavljanje blaginje. Predstavitev na konferenci Slovenski regionalni dnevi, Rimske Toplice, 25. oktober 2013

Izbrane publikacije

Razpotnik Visković, N. 2017: Spatial Constraints of Slovenian Farms: What Does Urbanization Have to Do with It? European Countryside 9-2. DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2017-0017
Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2016:  Somestja v Sloveniji. Geografski vestnik 88-2. DOI: 10.3986/GV88203
Razpotnik Visković, N. 2015: Evaluating the development potential of farms on urban outskirts : methodology /Vrednotenje razvojnega potenciala obmestnih kmetij - metodologija. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: 10.3986/AGS.704
Nared, J., Razpotnik Visković, N., Cremer-Schulte, D., Brozzi, R., Cortines Garcia, F. 2015: Achieving sustainable spatial development in the Alps through participatory planning. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: 10.3986/AGS.1631
Zorn, M., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2015: Creating new opportunities for an old mining region : the case of Idrija (Slovenia) / Stvarnje novih mogućnosti za staru rudarsku regiju: primjer Idrije u Sloveniji. Ekonomska i ekohistorija 11-11.

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

LABELSCAPE - Vključevanje trajnostnega certificiranja v turistične politike Sredozemlja (INTERREG • 1. november 201930. junij 2021)

100 % lokalno (aplikativni raziskovalni projekt • 1. avgust 201931. januar 2021)

MEDFEST (INTERREG • 1. november 201631. oktober 2019)

Umeščanje kmetijskih objektov v krajino in reševanje prostorskih konfliktov (ciljni raziskovalni projekt • 1. oktober 201631. marec 2018)

SMART-MR (INTERREG • 1. april 201631. marec 2021)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Melikovo priznanje za mladega znanstvenika, Zveza geografov Slovenije, 2013