Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Data Infrastructure of the Alps – Mountain Orientated Network Technology
Kratica:
DIAMONT
Sodelavci:
, , , , , , , ,
dr. Franci Petek
, , , , ,
 
Trajanje:
1. marec 2005–29. februar 2008
Opis

DIAMONT je mednarodni projekt v okviru INTERREG III B programa za Območje Alp. V Sloveniji ga koordinira naš inštitut. Odobren je bil konec leta 2004 in bo potekal do leta 2008. Široko zastavljen projekt je bil zamišljen v vodstvenih organih Alpske konvencije. Zasnovan je kot podpora prenovi zasnove in vsebine ter ponovnemu zagonu Sistema opazovanja in informiranja v Alpah (SOIA; System for Observation of and Information on the Alps), ki lahko pomembno prispeva k celovitemu trajnostnemu razvoju.

Projektne povezave
http://www.uibk.ac.at/diamont/home.htm
http://www.diamont-database.eu/

Ključne povezave

Vodilni partner

Vodja projekta

Vodja projekta na ZRC

Partnerji

Institute of Geography • EURAC: Accademia Europea di Bolzano • Alpine Environment • Partner Bosch & Partner GmbH • CEMAGREF: Groupement de Grenoble • Unité de Recherche Dévelopment des Territoires Montagnards • Ifuplan: Institut für Umweltplanung • Landschaftsplanung und Naturschutz • UNCEM: Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani • FWR-HSG: Forschungsstelle für Wirtschaftsgeographie und Raumordnungspolitik

Finančni vir

Evropska unija

Ključne besede

regionalni razvoj • podatkovne baze • instrumenti regionalnega razvoja • participativni proces • Alpe