Vodja Oddelka za naravne nesreče

Telefon:
00 386 30 485 554
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Izobrazba
Doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2005
Magisterij iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
Diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000

Raziskovalna področja
Fizična geografija, geomorfologija, geografija naravnih nesreč, paleoklima, geografski informacijski sistemi

Ostale dejavnosti

 • član Evropske svetovalne skupine za znanost in tehnologijo (E-STAG) pri Uradu OZN za zmanjševanje naravnih nesreč (UN DRR) (od 29. 3. 2018)
 • podpredsednik Znanstvenega sveta Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU,
 • glavni urednik znanstvene revije Acta geographica Slovenica/Geografski zbornik, ki je od 2011 vključena v Scopus in Science citation index expanded – SCIE (2004–)
 • glavni urednik revije Ujma, ki jo izdaja Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije,
 • docent na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper (do 2015),
 • soorganizator Ušeničnikovega dneva – trienalnega simpozija Naravne nesreče v Sloveniji,
 • sourednik knjižne zbirke Naravne nesreče (do 2015),
 • član Komisije za nevarnost in ogroženost pri Mednarodni geografski zvezi,
 • tajnik Geomorfološkega društva Slovenije (2001–2011)
 • član Komisije za sanacijo plazu Stože nad Logom pod Mangartom, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije (november 2000–januar 2001)
 • referent za predavanja Ljubljanskega geografskega društva (2001–2005).
Izbrane publikacije

ČLANKI

 

POROČILA

 

KNJIGE

Vse publikacije (COBISS) >>
Izbrani projekti

Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (raziskovalni program • 1. januar 201531. december 2021)

Naravne nesreče kot dejavnik pokrajinskih sprememb (raziskovalni program • 1. januar 201031. december 2012)

Primerni ekološki ukrepi na področju poplavne nevarnosti v hribovitem območju Madžarske in Slovenije (mednarodni raziskovalni projekt • 1. november 201731. oktober 2020)

Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje (aplikativni projekt • 1. marec 201628. februar 2019)

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije (aplikativni projekt • 1. oktober 201428. februar 2018)

Terasirane pokrajine (aplikativni raziskovalni projekt • 1. julij 201131. december 2015)

Določanje naravnih pokrajinskih tipov Slovenije z geografskim informacijskim sistemom (temeljni raziskovalni projekt • 1. maj 201030. april 2013)

Slovenski eksonimi (aplikativni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)

Ostali projekti >>

Priznanja in nagrade

Univerzitetna Prešernova nagrada za študente, Univerza v Ljubljani, 2001 • Pohvala Zveze geografskih društev Slovenije, Zveza geografskih društev Slovenije, 2004