Osnovni podatki
Naslov v izvirniku:
Naravne nesreče kot dejavnik pokrajinskih sprememb in sprememb načrtovanja rabe prostora v Srbiji in Sloveniji
Sodelavci:
, , , , ,
,
 
Trajanje:
1. januar 2010–31. december 2012
Opis

Naravne nesreče odsevajo procese v geomorfnih sistemih, ki imajo mnogokrat za posledico kvalitativno in kvantitativno spremembo pokrajine. Navskrižja med človekom in naravnimi nesrečami determinirajo velikost teh prostorskih sprememb. Te se lahko kažejo v obliki objektivnih (fizično- in družbenogeografskih oblik in procesov) in subjektivnih (vedenjskih) posledic. Podobne naravne nesreče (po genezi, prostorsko ali po intenziteti) lahko povzročijo različno stopnjo sprememb v vseh geografskih podsistemih (fizičnogeografskem, družbenogeografskem in ekonomskem), zato so zelo pomembne lokalne razmere. Procese v pokrajini lahko vrednotimo s pomočjo geografskih informacijskih sistemov in vključujejo: geomorofološke značilnosti območja, prostorsko razporeditev reliefnih oblik in geomorfnih procesov, kot tudi strukturne in urbanistične značilnosti naselij, kulturne značilnosti prebivalstva, njihove navade, raznovrstnost javnih služb, strukturo širšega socialnega okolja, kot tudi čas (glede na dan ali letni čas) v katerem nesreča nastane. Namen projekta je primerjalna analiza območij, ki so najbolj ogrožena zaradi naravnih nesreč; izbrani sta bili območji Posočja v Sloveniji in dolina Velike Morave v Srbiji. Ugotavljalo se bo do kakšne mere geografske strukture nekega območja vplivajo na različno prizadetost ob naravnih nesrečah s podobno genezo, dinamiko in intenziteto.

Vodja programa

Vodja programa na ZRC

Partnerji

Srpska akademija nauka i umetnosti • Geografski institut "Jovan Cvijić"

Finančni vir

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Ključne besede

geografija • fizična geografija • geomorfologija • naravne nesreče • Srbija • Slovenija