Dr. Bojan Erhartič (1979-2013)

Umrl je 17. 10. 2013 v letalski nesreči pri fotografiranju Julijskih Alp za inštitutski projekt.

Izobrazba
diploma iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2004
doktorat iz Varstva naravne dediščine, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2011

Raziskovalna področja
regionalna geografija, varstvo okolja, varstvo narave, geomorfologija, geodiverziteta, geomorfološka dediščina

Ostale dejavnosti
predsednik Ljubljanskega geografskega društva
član organizacijskega odbora trienalnega posveta Naravne nesreče v Sloveniji
član komisije za ekologijo in varstvo okolja na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, Zveza za tehnično kulturo Slovenije
član uredniškega odbora Digitalne enciklopedije naravne in kulturne dediščine – DEDI

mednarodna nagrada evropskega projekta 2Bparks za celostno interpretacijo reke Iške na Ljubljanskem barju v kategoriji »Places of Sense«, 2013

Erhartič, B. 2004: Presoja uporabnosti rastlinskih čistilnih naprav pri planinskih postojankah Triglavskega narodnega parka. Diplomska naloga, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Erhartič, B. 2010: Vrednotenje geomorfološke dediščine. Acta geographica Slovenica 50-2. Ljubljana.
Erhartič, B. 2011: Naravovarstveno vrednotenje geomorfološke dediščine v Dolini Triglavskih jezer z metodo geomorfološkega kartiranja. Doktorska disertacija. Ljubljana.
Smrekar, A., Erhartič, B., Šmid Hribar, M. 2011: Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Georitem 16. Ljubljana.
Erhartič, B. 2012: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 23. Ljubljana.