Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer.

Avtor: Bojan Erhartič
Založnik: Založba ZRC
Leto: 2012


Monografija se osredotoča na reliefno analizo Doline Triglavskih jezer in naravovarstveno vrednotenje reliefnih oblik. Osrednji del raziskave je sestavljen iz reliefne analize in vrednotenja reliefa. Zaradi drobljenja reliefnih oblik, njihove zelo različne velikosti in večjega naravovarstvenega pomena območij z veliko gostoto in raznovrstnostjo oblik, je relief ovrednoten po 17 enovitih geomorfoloških enotah. Uporabljena je švicarska metoda, ki jo sestavljajo osrednja oziroma znanstvena merila vrednotenja (redkost, tipičnost, celovitost, paleogeografska vrednost), dopolnjena z dodatnimi merili (ekološka, estetska, kulturna, ekonomska vrednost). Rezultat reliefne analize in vrednotenja geomorfoloških enot je kartografski, tabelarični, slikovni in opisni prikaz območij geomorfološke dediščine v Dolini Triglavskih jezer. Podana sta predloga podelitve statusa naravne vrednote in zavarovanja.Redna cena
20.00 €

Spletna cena
18.00 €


Ključne besede
Dolina Triglavskih jezer
geološka dediščina
geološko kartiranje
geomorfologija
naravne vrednote
relief
reliefne oblike
Triglavski narodni park
varstvo narave
vrednotenje
Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR