Izobrazba
Doktorat iz geografije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2007
Diploma iz geografije in zgodovine, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2001

Raziskovalna področja
fizična geografija, geomorfologija, geografija naravnih nesreč, geografski informacijski sistemi, degradacija zemljišč, okoljska zgodovina, zgodovinska geografija
 

Ostale dejavnosti
Srebrna plaketa Zveze geografov Slovenije, 2022
Zahvala Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije, 2007
Srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved, 2009
Bronasta plaketa Zveze geografov Slovenije, 2011
Univerzitetna Prešernova nagrada za študente, Univerza v Ljubljani, 2001
KNJIGE
 
IZBRANI ČLANKI
 
OTREMED (aplikativni • 01. september 2010 - 31. avgust 2013)
Naravne nesreče brez meja (bilateralni • 01. oktober 2011 - 30. september 2014)
Geografija Slovenije - nacionalni raziskovalni program (research programme • 01. januar 2015 - 31. december 2021)
CapHaz-Net (okvirni_program • 01. junij 2009 - 31. maj 2012)