Opis

Namen posamezne monografije v zbirki je celostno predstaviti delo na področju naravnih nesreč v zadnjem triletnem obdobju. Najnovejša dognanja vsakič obravnava z določenega vidika. Knjige v zbirki praviloma izhajajo v tiskani in elektronski obliki, ki je bila pri prvih treh številkah razmnožena tudi kot zgoščenka (CD, ISSN 1855-8887).

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Datoteka z navodili.
Primer pravilno urejene Wordove datoteke.
Primer kartografske predloge za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer paketa datotek pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:

Domači odzivi na globalne izzive
4 Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
3 (Ne)prilagojeni
2 Neodgovorna odgovornost
1 Od razumevanja do upravljanja

 

Naslovi
Domači odzivi na globalne izzive
Naravne nesreče 5

Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Erik Logar, Matija Zorn
Leto: 2020
Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
Naravne nesreče 4

Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn
Leto: 2017
(Ne)prilagojeni
Naravne nesreče 3

Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Miha Pavšek, Matija Zorn
Leto: 2014
Neodgovorna odgovornost
Naravne nesreče 2

Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Miha Pavšek, Matija Zorn
Leto: 2011
Od razumevanja do upravljanja
Naravne nesreče 1

Uredili: Blaž Komac, Polona Pagon, Miha Pavšek, Matija Zorn
Leto: 2010

Založnik

Založba ZRC

ISSN

1855-8879

ISSN (elektronska izdaja)

2712-262X

Specifikacija

mehka vezava / CD-ROM / internetna publikacija • 16,5 × 23,5 cm / pdf