Naravne nesreče.

Založnik: Založba ZRC
Leto: 2010


Namen posamezne monografije v zbirki je celostno predstaviti delo na področju naravnih nesreč v zadnjem triletnem obdobju. Najnovejša dognanja vsakič obravnava z določenega vidika. Knjige v zbirki praviloma izhajajo v tiskani in elektronski obliki, ki je bila pri prvih treh številkah razmnožena tudi kot zgoščenka (CD, ISSN 1855-8887).

Stik
poštni naslov: P. P. 306, 1001 Ljubljana
elektronski naslov: giam@zrc-sazu.si

Navodila avtorjem
Datoteka z navodili.
Primer pravilno urejene Wordove datoteke.
Primer kartografske predloge za celostranski ležeči zemljevid v formatih cdr in mxd.
Primer paketa datotek pravilno oddanega zemljevida, ki je izdelan s programom ESRI ArcGIS.

Seznam knjig:

Domači odzivi na globalne izzive
4 Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče
3 (Ne)prilagojeni
2 Neodgovorna odgovornost
1 Od razumevanja do upravljanja


Naslovi

Publikacija
(Ne)prilagojeni
Naravne nesreče -- tiskana izdaja 3

Leto: 2014
Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Miha Pavšek, Matija Zorn


Publikacija
Neodgovorna odgovornost
Naravne nesreče -- tiskana izdaja 2

Leto: 2011
Uredili: Rok Ciglič, Blaž Komac, Miha Pavšek, Matija Zorn

15.00 €

Ključne besede
elementarne nesreče
fizična geografija
geološka zgradba
metoda mikrotremorjev
modeliranje
naravne nesreče
plazovitost
poplave
popotresna obnova
potresi
Slovenija
zaščitni ukrepi
zborniki
posledice
sanacija
škoda
varnostni ukrepi
vrednotenje
klimatske spremembe
prilagojenost
mesta
razvoj mest
trajnostni razvoj


Možnosti

Dodaj med priljubljene

Natisni

Pošlji po mailu

QR